info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.21, godz. 20:45
kontakt
MEGAR

Komunikaty

29/11/19 09:28 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/09/19 08:05 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
03/09/19 12:31 MEGARON S.A.: Powołanie członka Komitetu Audytu
12:17 MEGARON S.A.: Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
12/08/19 16:06 MEGARON S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Megaron S.A.
15:23 MEGARON S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
03/07/19 11:07 MEGARON S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Megaron S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
28/06/19 14:23 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2019r.
13:51 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2019r.
07/06/19 08:46 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania - korekta
06/06/19 11:20 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
11:13 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
11:06 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
10:55 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
10:19 MEGARON S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Megaron S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR