info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 08:46
kontakt
MEGAR

Komunikaty

09/07/21 14:45 MEGARON S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
05/07/21 19:52 MEGARON S.A.: Ustalenie składu osobowego Zarządu i powołanie członków Zarządu Megaron S.A.
04/07/21 16:15 MEGARON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 30 lipca 2021r.
28/06/21 12:53 MEGARON S.A.: Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.
12:46 MEGARON S.A.: Wypłata dywidendy z zysku za rok 2020.
12:40  brak uprawnień Megaron wypłaci 0,37 zł dywidendy na akcję
12:32 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2021r.
12:24 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2021r.
18/06/21 11:53 MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2021r.- korekta
07/06/21 14:57 MEGARON S.A.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. oraz zgłoszenie projektu uchwały
01/06/21 14:01 MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2021r.
25/05/21 12:33 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
10/05/21 14:36 MEGARON S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
28/04/21 12:42 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 kwietnia 2021r.
12:24 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 kwietnia 2021r.