info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 01:52
kontakt
MEGAR

Komunikaty

19/10/20 19:04 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania - korekta
18:54 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania - korekta
16/10/20 14:15 MEGARON S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Megaron S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14:07 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
13:59 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/10/20 11:46 MEGARON S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
30/09/20 13:13 MEGARON S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
22/09/20 07:42 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16/09/20 12:10 MEGARON S.A.: Informacja poufna - ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej
24/08/20 11:20 MEGARON S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A - korekta
06/08/20 13:12 MEGARON S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
29/06/20 12:50  brak uprawnień Megaron przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy na cele dywidendowe
12:44 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2020r.
12:15 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2020r.
24/06/20 17:01 MEGARON S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.