info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 07:11
kontakt
MEGAR

Komunikaty

06/08/20 13:12 MEGARON S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
29/06/20 12:50  brak uprawnień Megaron przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy na cele dywidendowe
12:44 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2020r.
12:15 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2020r.
24/06/20 17:01 MEGARON S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.
09/06/20 13:55 MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca
08/06/20 17:22 MEGARON S.A.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.
05/06/20 08:22 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
02/06/20 15:34  brak uprawnień Megaron chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał rezerwowy na cele dywidendowe
15:19 MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r.
28/05/20 09:13 MEGARON S.A.: Informacja Poufna - Otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm"
30/04/20 17:12 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
20/04/20 15:09 MEGARON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
14:54 MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie aneksów do umów kredytowych
01/04/20 16:28 MEGARON S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta