info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 03:45
kontakt
MEGAR

Komunikaty

01/12/20 16:55 MEGARON S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
24/11/20 15:08 MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie aneksu do umowy kredytowej
19/11/20 13:44 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/11/20 14:33 MEGARON S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
30/10/20 13:31 MEGARON S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
19/10/20 19:04 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania - korekta
18:54 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania - korekta
16/10/20 14:15 MEGARON S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Megaron S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14:07 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
13:59 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/10/20 11:46 MEGARON S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
30/09/20 13:13 MEGARON S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
22/09/20 07:42 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16/09/20 12:10 MEGARON S.A.: Informacja poufna - ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej
24/08/20 11:20 MEGARON S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A - korekta