info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 07:33
kontakt
NEUCA

Komunikaty

13/11/19 07:21  brak uprawnień Neuca miała w III kw. 2019 roku 28 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu
06:29  brak uprawnień Wyniki Neuki w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:12 NEUCA: NEUCA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/19 12:30 NEUCA: Zawiadomienie o zamiarze połączenia
25/10/19 13:09 NEUCA: Zmiana kapitału zakładowego
22/10/19 11:44 NEUCA: Wprowadzenie akcji do obrotu
21/10/19 18:32  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki NEUCA S.A.
18/10/19 10:59  brak uprawnień DM BOŚ podniósł wycenę akcji Neuki do 396 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
06/09/19 14:58 NEUCA: Wyrok WSA
28/08/19 14:30  brak uprawnień Neuca zakłada wzrost przychodów w III kw.; podtrzymuje oczekiwania wobec rynku w '19
06:06  brak uprawnień Neuca miała w II kw. 2019 roku 28,9 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu
05:46  brak uprawnień Wyniki Neuki w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:10 NEUCA: NEUCA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/19 09:24  brak uprawnień DM BOŚ podniósł wycenę akcji Neuki do 333,5 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
24/07/19 13:35 NEUCA: Nabycie akcji własnych