info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 15:39
kontakt
NEUCA

Komunikaty

15/05/20 16:54 NEUCA: Program skupu akcji własnych
14/05/20 13:02  brak uprawnień Dynamika hurtowego rynku aptecznego w kwietniu i maju jest ujemna - Neuca
08:45  brak uprawnień Neuca miała w I kw. 49,5 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis)
06:44  brak uprawnień Neuca miała w I kw. 49,5 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu
06:12  brak uprawnień Wyniki Neuki w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:01 NEUCA: NEUCA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/20 20:44 NEUCA: Informacja o zasadach wypłaty dywidendy
06/05/20 11:51  brak uprawnień Neuca wypłaci dywidendę w wysokości 8,65 zł na akcję
11:46  brak uprawnień WZ Neuki podjęło uchwałę ws. skupu do 200 tys. akcji własnych
11:37 NEUCA: Wykaz akcjonariuszy
11:31 NEUCA: Uchwały WZA
27/04/20 09:54  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową dla akcji Neuki do 467,3 zł (popr.)
09:26  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla akcji Neuki do 467,3 zł
17/04/20 21:34 NEUCA: Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5.05.2020r. w zakresie MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU w ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
16/04/20 07:34 NEUCA: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia