info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 12:12
kontakt
KRUKSA

Komunikaty

09/04/21 12:19  brak uprawnień Kruk zainwestował 159 mln zł w portfele wierzytelności w I kw.
12:00 KRUK S.A.: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności
09:42 KRUK S.A.: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu KRUK S.A. za I kwartał 2021 roku
01/04/21 11:24 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
26/03/21 11:55  brak uprawnień Kruk liczy, że '21 będzie istotnie lepszy, spodziewa się wyższych inwestycji
08:30  brak uprawnień Wyniki Kruka w IV kw. zgodne z szacunkami, pozytywnie zaskakuje ich struktura (opinia)
07:23  brak uprawnień Zysk netto Kruka w '20 wyniósł 81,4 mln zł, zgodny z szacunkami
25/03/21 22:22 KRUK S.A.: KRUK S.A.
22:20 KRUK S.A.: KRUK S.A.
20:54 KRUK S.A.: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy
19:04 KRUK S.A.: Powołanie dotychczasowego Zarządu KRUK S.A. na kolejną kadencję
17/03/21 12:44  brak uprawnień Kruk szacuje zysk netto w '20 na 81 mln zł, rekomenduje 8 zł dywidendy na akcję (opis)
12:29  brak uprawnień Kruk szacuje zysk netto w '20 na 81 mln zł, rekomenduje 8 zł dywidendy na akcję
12:15 KRUK S.A.: Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2020 rok oraz rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.
10/03/21 18:26  brak uprawnień GPW: data ostatniego notowania obligacji serii AK2 (KRU0226) wyemitowanych przez KRUK S.A