info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 09:19
kontakt
KRUKSA

Komunikaty

01/04/20 18:27 brak uprawnień Kruk skupi część obligacji własnych o łącznej wartości do 25 mln zł
17:45 KRUK S.A.: Uchwała Zarządu KRUK S.A. w sprawie skupu obligacji
18/03/20 15:53 brak uprawnień Kruk zrezygnował z emisji obligacji; sytuacja płynnościowa grupy jest stabilna
15:38 KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie odstąpienia od emisji obligacji w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych
13/03/20 15:53 KRUK S.A.: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.
12:04 brak uprawnień Pracownicy włoskiej spółki Kruka przeszli na pracę zdalną, nie wpływa to negatywnie na działalność biznesową - Krupa
10:04 brak uprawnień Kurs Kruka kontynuuje spadek ze względu na ekspozycję na Włochy (opinia)
12/03/20 17:02 brak uprawnień Zapisy na obligacje Kruka rozpoczną się 19 marca
09/03/20 16:18 brak uprawnień Kruk planuje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł
16:12 KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych
06/03/20 12:57 brak uprawnień Kruk chce w '20 poprawić zyskowność, poziom 1 mld zł inwestycji w portfele jest realny - prezes (opis)
11:39 brak uprawnień Kruk chce w '20 poprawić zyskowność, poziom 1 mld zł inwestycji w portfele jest realny - prezes
08:25 brak uprawnień Kruk chce w '20 wdrożyć usprawniony model zarządzania grupą, jest gotowy do zwiększenia inwestycji
05/03/20 18:27 brak uprawnień Kruk chce w 2020 r. zainwestować więcej rdr w portfele
17:30 brak uprawnień Skonsolidowany zysk netto Kruka w '19 wyniósł 277 mln zł, zgodnie z szacunkami