info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 09:06
kontakt
KRUKSA

Komunikaty

01/08/19 14:15  brak uprawnień Kruk planuje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł
14:00 KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych
24/07/19 18:21  brak uprawnień GPW: 31 lipca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii AA3 spółki KRUK SA
16/07/19 15:34 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
10/07/19 16:07  brak uprawnień Kruk w II kw. wydał na portfele wierzytelności 129 mln zł, spadek o 54 proc. rdr (opis)
14:01  brak uprawnień Kruk w II kw. wydał na portfele wierzytelności 129 mln zł, spadek o 54 proc. rdr
13:54 KRUK S.A.: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności
05/07/19 12:15 KRUK S.A.: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Szóstego Programu Emisji Obligacji Publicznych
10:24  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt Kruka w związku z emisją obligacji
04/07/19 15:57 KRUK S.A.: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.
28/06/19 17:52  brak uprawnień Kruk uplasował obligacje serii AH1 o wartości 50 mln zł
17:38 KRUK S.A.: Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela
26/06/19 09:09  brak uprawnień Vestor DM obniżył rekomendację dla Kruka do "akumuluj", cenę docelową do 211 zł
25/06/19 17:44  brak uprawnień Kruk wypłaci 5 zł dywidendy na akcję
17:39 KRUK S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.