info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 02:46
kontakt
AMICA

Komunikaty

20/07/21 10:44  brak uprawnień Grupa Amica założyła spółkę w Kazachstanie
17/06/21 09:14 AMICA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 15 czerwca 2021 roku
15/06/21 17:11 AMICA: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 15 czerwca 2021 roku
17:08  brak uprawnień Amica wypłaci 6 zł dywidendy z zysku za 2020 roku
17:03 AMICA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy "2020"
14/06/21 09:08 AMICA: Treść dokumentów sprawozdawczych Rady Nadzorczej Emitenta sporządzona w związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
31/05/21 12:22  brak uprawnień Amica widzi spowolnienie popytu w kwietniu i maju, od III kw. będą widoczne podwyżki cen produktów i towarów
28/05/21 22:03  brak uprawnień Wyniki Amiki w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
21:24 AMICA: AMICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/21 17:19 AMICA: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
17:12 AMICA: Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
10:02 AMICA: "Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2020"
12/05/21 06:37  brak uprawnień Przychody grupy Amica w '21 mogą rosnąć w jednocyfrowym tempie, zwyżka na polskim rynku może przebić 10 proc. (wywiad)
28/04/21 20:09  brak uprawnień Amica chce wypłacić 6 zł dywidendy z zysku w 2020 roku
20:00 AMICA: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.