info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 07:50
kontakt
AMICA

Komunikaty

30/11/20 14:27  brak uprawnień Amica w IV kw. chce utrzymać tendencje wyników grupy po III kw. 2020 roku
13:52  brak uprawnień Amica planuje w I poł. 2021 roku rozpocząć prace nad długoterminową strategią grupy
27/11/20 19:10  brak uprawnień Grupa Amica ma 136,8 mln zł zysku operacyjnego po III kwartałach, zgodnie z szacunkami
18:06 AMICA: AMICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/20 13:56  brak uprawnień W kolejnych kwartałach na wyniki Amiki może wpływać wzrost cen surowców oraz kosztów transportu
13:25  brak uprawnień Amica zadowolona z przychodów w III kw., nie przewiduje znaczących spadków zamówień na rynku polskim
05/11/20 07:22  brak uprawnień Amica szacuje, że miała w okresie I-III kw. 136,8 mln zł EBIT wobec 108,3 mln zł rok wcześniej
06:35 AMICA: Publikacja wstępnych, szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Amica" S.A. za III kwartały 2020 r.
27/10/20 13:19 AMICA: Rejestracja zmian w Statucie Spółki "Amica Spółka Akcyjna"
18/09/20 11:18  brak uprawnień Amica spodziewa się poprawy wyników grupy w III kw. 2020 roku rdr
06:56  brak uprawnień Wyniki Amiki w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:34 AMICA: AMICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/20 13:39 AMICA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 sierpnia 2020 roku
08:40 AMICA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I-sze półrocze 2020 roku
27/08/20 19:34  brak uprawnień Amica wypłaci 3 zł dywidendy na akcję