info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 19:03
kontakt
AMICA

Komunikaty

12/08/20 06:35  brak uprawnień CAPEX Amiki w 2020 roku sięgnie 65-70 proc. pierwotnie planowanych 95 mln zł (wywiad)
06:30  brak uprawnień Wyniki grupy Amica w I pół. 2020 mogą, oprócz przychodów, pozostać na ubiegłorocznym poziomie (wywiad)
31/07/20 16:05 AMICA: Załączniki do projektu uchwały Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" z działalności w roku 2019 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
16:03 AMICA: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
16:01 AMICA: Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Spółka Akcyjna
08:05  brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Amiki do "akumuluj", cena docelowa 170,50 zł
22/07/20 19:38  brak uprawnień Zarząd Amiki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na akcję
19:28 AMICA: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
26/06/20 13:43 AMICA: Treść dokumentu "Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2019"
29/05/20 11:52  brak uprawnień Amica widzi ożywienie w zamówieniach w maju i czerwcu
10:46  brak uprawnień Amica planuje zmniejszenie inwestycji w 2020 roku
07:46  brak uprawnień Wyniki Amiki w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:43 AMICA: AMICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/04/20 19:29  brak uprawnień Amica zredukuje wymiar czasu pracy i wynagrodzenia o 20 proc. przez okres 3 miesięcy (opis)
19:18  brak uprawnień Amica zredukuje wymiar czasu pracy i wynagrodzenia o 20 proc. przez okres 3 miesięcy