info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 20:41
kontakt
LIBET

Komunikaty

27/07/21 17:08 LIBET S.A.: Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14:25 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce (i) zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, (ii) zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej.
13/07/21 17:20 LIBET S.A.: Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych.
12/07/21 08:31 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce korekty zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
09/07/21 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
06/07/21 10:03 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA Spółki (29 czerwca 2021).
05/07/21 07:49 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce (i) zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, (ii) zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej.
29/06/21 20:20 LIBET S.A.: Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2021 roku.
11:09 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.
09:45 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.
25/06/21 12:13 LIBET S.A.: Informacja dot. zamiaru zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.
11:28 LIBET S.A.: Informacja dot. zamiaru zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.
11/06/21 13:17 LIBET S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZA LIBET S.A. zwołanego na 29 czerwca 2021.
08/06/21 12:30 LIBET S.A.: Doręczenie wniosku akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.
02/06/21 17:40 LIBET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku.