info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 15:19
kontakt
LIBET

Komunikaty

02/04/20 12:32 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
25/03/20 19:29 LIBET S.A.: Odpowiedź na ofertę nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A.
19/03/20 18:53  brak uprawnień Libet otrzymał ofertę zakupu przedsiębiorstwa
17:55 LIBET S.A.: Oferta nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A
17/02/20 20:10 LIBET S.A.: Wstępne, szacunkowe wybrane dane finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
31/01/20 16:01 LIBET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2020
24/01/20 14:07  brak uprawnień Libet otrzymał dwie wstępne oferty kupna aktywów za łącznie 33,5 mln zł
13:47 LIBET S.A.: Aktualizacja informacji (6) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Spółki.
20/01/20 15:20  brak uprawnień Esaliens TFI zmniejszył zaangażowanie w Libecie do 4,8 proc.
15:12 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
11/12/19 14:49 LIBET S.A.: Powołanie na kolejną kadencję dotychczasowych Członków Zarządu Spółki.
29/11/19 10:09  brak uprawnień Libet obniża prognozę przychodów w 2019 r. do 202 mln zł
09:48 LIBET S.A.: Dokonanie korekty prognozy wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za 2019 rok.
08:57 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/19 16:46  brak uprawnień Esaliens Parasol FIO ma mniej niż 5 proc. akcji spółki Libet