info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 13:25
kontakt
LIBET

Komunikaty

29/01/21 16:07 LIBET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2021.
28/01/21 20:19 LIBET S.A.: Doręczenie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
20:12 LIBET S.A.: Doręczenie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
20:00 LIBET S.A.: Doręczenie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
19:40 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
19:31 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
19:16 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
22/01/21 17:14 LIBET S.A.: Aktualizacja wyceny składników majątku trwałego spółek grupy kapitałowej LIBET S.A.
18/01/21 14:57 LIBET S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. - "Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej".
13:40 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
16/12/20 20:22 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
15/12/20 13:51 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
30/11/20 20:42 LIBET S.A.: Zawarcie kompleksowego porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania obejmującego całość zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.
27/11/20 17:07 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/10/20 15:46 LIBET S.A.: Powołanie członka Zarządu LIBET S.A.