info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 22:32
kontakt
LIBET

Komunikaty

16/12/20 20:22 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
15/12/20 13:51 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
30/11/20 20:42 LIBET S.A.: Zawarcie kompleksowego porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania obejmującego całość zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.
27/11/20 17:07 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/10/20 15:46 LIBET S.A.: Powołanie członka Zarządu LIBET S.A.
02/10/20 15:59 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznejDoręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
30/09/20 21:17 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/20 15:35 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
08/09/20 09:43 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
04/09/20 21:48 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (28/08/2020)
29/08/20 11:52 LIBET S.A.: Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 sierpnia 2020 roku.
26/08/20 17:51 LIBET S.A.: Informacje dot. ZWZA LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020.
25/08/20 16:06 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
10/08/20 17:37 LIBET S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZA LIBET S.A. zwołanego na 28/08/2020
09:12  brak uprawnień WZ Libetu zdecyduje o upoważnieniu zarządu do emisji akcji