info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.25, godz. 12:08
kontakt
LIBET

Komunikaty

24/01/20 14:07  brak uprawnień Libet otrzymał dwie wstępne oferty kupna aktywów za łącznie 33,5 mln zł
13:47 LIBET S.A.: Aktualizacja informacji (6) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Spółki.
20/01/20 15:20  brak uprawnień Esaliens TFI zmniejszył zaangażowanie w Libecie do 4,8 proc.
15:12 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
11/12/19 14:49 LIBET S.A.: Powołanie na kolejną kadencję dotychczasowych Członków Zarządu Spółki.
29/11/19 10:09  brak uprawnień Libet obniża prognozę przychodów w 2019 r. do 202 mln zł
09:48 LIBET S.A.: Dokonanie korekty prognozy wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za 2019 rok.
08:57 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/19 16:46  brak uprawnień Esaliens Parasol FIO ma mniej niż 5 proc. akcji spółki Libet
16:11 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
05/11/19 20:07 LIBET S.A.: Wstępne, szacunkowe, wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku
30/09/19 18:52 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/19 08:59 LIBET S.A.: Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku.
22/07/19 10:12  brak uprawnień Libet chciałby jeszcze w '19 przeprowadzić kolejną transakcję sprzedaży aktywów (wywiad)
18/07/19 17:28 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego