info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 22:00
kontakt
OPENFIN

Komunikaty

28/10/20 11:12 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
26/10/20 11:18 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
22/10/20 10:27 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
20/10/20 10:02 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
19/10/20 12:43 OPEN FINANCE S.A.: POSTANOWIENIE SĄDU O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI SPÓŁKI ZALEŻNEJ
16/10/20 23:40 OPEN FINANCE S.A.: CZĘŚCIOWY BRAK WYKUPU OBLIGACJI SERII J i K
21:57 OPEN FINANCE S.A.: PODJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EMITENTA UCHWAŁ W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ ZAWARCIE PRZEZ EMITENTA POROZUMIENIA Z IDEA BANK S.A. ORAZ DEVELOPMENT SYSTEM SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K
10:20 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
14/10/20 10:17 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
13/10/20 17:48 OPEN FINANCE S.A.: DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI
12/10/20 13:37 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
08/10/20 18:16 OPEN FINANCE S.A.: OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
07/10/20 12:45 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
05/10/20 13:47 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
01/10/20 13:03 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.