info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:46
kontakt
OPENFIN

Komunikaty

15/01/21 13:45 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
12:56 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
13/01/21 11:21 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
12/01/21 09:57 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
07/01/21 12:41 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
04/01/21 12:06 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
30/12/20 18:40 OPEN FINANCE S.A.: SPEŁNIENIE WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH UMÓW ZNACZĄCYCH I ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH ORAZ WYGAŚNIĘCIE UMOWY ZNACZĄCEJ
14:10 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
29/12/20 15:17 OPEN FINANCE S.A.: ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ
10:42 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
28/12/20 14:42 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
23/12/20 21:02 OPEN FINANCE S.A.: PODJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EMITENTA UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ
11:00 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
22/12/20 13:43 OPEN FINANCE S.A.: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 181/2020 POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
11:41 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.