info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:18
kontakt
OPENFIN

Komunikaty

30/07/21 17:12 OPEN FINANCE S.A.: DELEGOWANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
17:01  brak uprawnień Open Finance SA (1/2021) Open Finance Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16:38 OPEN FINANCE S.A.: REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.
16:19 OPEN FINANCE S.A.: WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO DRUGIM KWARTALE 2021 ROKU
10:21 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
28/07/21 13:00 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
26/07/21 17:39 OPEN FINANCE S.A.: REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.
15:54 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
23/07/21 17:08 OPEN FINANCE S.A.: PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD EMITENTA UCHWAŁY W SPRAWIE CZĘŚCIOWEGO WYKUPU OBLIGACJI SERII L
14:12 OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAWARCIU POROZUMIENIA Z AKCJONARIUSZEM OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A.
22/07/21 11:41 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
20/07/21 13:59 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
16/07/21 11:34 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
14/07/21 11:50 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
12/07/21 14:58 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.