info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 15:06
kontakt
GOTFI

Komunikaty

14/11/19 17:28  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (15/2019) Jednostkowy raport okresowy za III Q 2019 r.
14/08/19 22:49  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (14/2019) Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2019 r.
19:22  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (13/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
12/07/19 18:44 GO TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.
18:36 GO TFI S.A.: Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Spółki GO TFI S.A. oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki GO TFI S.A. z dnia 12.07.2019
18:28 GO TFI S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
18:22 GO TFI S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2019 r.
18:10  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (12/2019) Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Spółki GO TFI S.A. oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki GO TFI S.A. z dnia 12.07.2019
17:37  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.
17:05  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2019 r.
16:50  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
28/06/19 23:12  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2019) Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
22:55  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 r.
22:42 GO TFI S.A.: Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
22:31 GO TFI S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 r.