info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:58
kontakt
GOTFI

Komunikaty

22/12/20 19:22  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki GO24.PL S.A.
18/12/20 22:00 GO TFI S.A.: Złożenie wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
16/12/20 21:25 GO TFI S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego
13/11/20 20:54  brak uprawnień GO24.PL SA (18/2020) Jednostkowy raport okresowy za III Q 2020 r.
05/10/20 21:01 GO TFI S.A.: ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
17:51 GO TFI S.A.: ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
02/10/20 19:26 GO TFI S.A.: ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
19:15 GO TFI S.A.: ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
30/09/20 21:43 GO TFI S.A.: ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
21:14 GO TFI S.A.: Rejestracja zmian Statutu i umorzenie akcji
20:55  brak uprawnień GO TFI SA (17/2020) Rejestracja zmian Statutu i umorzenie akcji
24/09/20 20:00  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
15/09/20 19:23 GO TFI S.A.: Obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu
01/09/20 00:04 GO TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta odbytym w dniu 31.08.2020 r.
31/08/20 23:30  brak uprawnień GO TFI SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta odbytym w dniu 31.08.2020 r.