info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.27, godz. 09:41
kontakt
GOTFI

Komunikaty

26/02/20 20:20  brak uprawnień GO TFI skupi 1.267.860 akcji własnych po 9 zł za akcję
19:59 GO TFI S.A.: Wyniki zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
18/02/20 20:06  brak uprawnień GO TFI chce skupić do 1.267.860 akcji własnych po 9 zł za akcję
17:14 GO TFI S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
14/02/20 22:33  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2020) Jednostkowy raport okresowy za IV Q 2019 r.
13/02/20 20:13  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (5/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 13.02.2020 r.
20:03 GO TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 13.02.2020 r.
19:39  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 13.02.2020 oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu
19:23 GO TFI S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 13.02.2020 oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu podczas walnego zgromadzenia
21/01/20 15:51  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku obrotowym 2020
18/01/20 12:34  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.
17/01/20 22:01 GO TFI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.
03/01/20 18:54 GO TFI S.A.: Informacja o złożonych środkach zaskarżenia
18:40  brak uprawnień GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (1/2020) Informacja o złożonych środkach zaskarżenia
02/01/20 17:56 GO TFI S.A.: Informacja o nałożeniu sankcji administracyjnej