info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 21:41
kontakt
TAMEX

Komunikaty

07/11/19 15:20 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2019 roku
31/10/19 14:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
30/09/19 14:04 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
19/09/19 16:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
14/08/19 15:29  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (10/2019) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2019 roku
06/08/19 11:13 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Korekta raportu nr 26/2019
05/08/19 16:54 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
16:12 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2019 roku
01/08/19 17:05 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
25/07/19 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
01/07/19 16:40 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
28/06/19 11:52 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
11:49 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
19/06/19 16:24 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
17/06/19 16:47 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane