info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.19, godz. 01:17
kontakt
TAMEX

Komunikaty

22/12/20 13:52 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
11/12/20 16:51 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
11:41 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
10/12/20 14:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
07/12/20 12:34 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
03/12/20 16:21 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
26/11/20 15:35 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
11:24  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (10/2020) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
16/11/20 15:12  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (9/2020) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2020 roku
10/11/20 14:58 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
09/11/20 10:28 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2020 roku
29/10/20 11:16 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
20/10/20 12:17 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na dodatkowe roboty budowlane
09/10/20 16:42 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
24/09/20 16:59 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na dodatkowe roboty budowlane