info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.15, godz. 13:47
kontakt
TAMEX

Komunikaty

15/04/21 13:38 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:31  brak uprawnień TAMEX SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/03/21 13:48  brak uprawnień TAMEX SA (3/2021) Jednostkowy raport roczny Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2020 rok
13:46  brak uprawnień TAMEX SA (2/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2020 rok
02/03/21 16:45 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
03/02/21 11:24 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
02/02/21 13:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
26/01/21 14:54  brak uprawnień TAMEX SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
22/12/20 13:52 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
11/12/20 16:51 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
11:41 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
10/12/20 14:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
07/12/20 12:34 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
03/12/20 16:21 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
26/11/20 15:35 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.