info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 01:28
kontakt
TAMEX

Komunikaty

30/03/20 14:17  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:11 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:01 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
20/03/20 12:51  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (3/2020) Jednostkowy raport roczny Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2019 rok
12:45  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (2/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2019 rok
18/03/20 15:18 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Korekta raportu nr 7/2020
14:47 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2019 rok
16/03/20 16:38 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
20/02/20 16:40 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
18/02/20 16:11 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
07/02/20 15:04 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
31/01/20 12:20  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
23/01/20 13:57 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
21/01/20 12:36 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
16/12/19 13:15 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.