info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 23:16
kontakt
TAMEX

Komunikaty

25/06/20 13:56 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
15/06/20 16:56  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (7/2020) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2020 roku
08/06/20 13:04 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2020 roku
11/05/20 14:24 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
30/04/20 15:08 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
28/04/20 13:40 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
27/04/20 14:25 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
14:21  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (6/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
24/04/20 14:07  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
22/04/20 14:59 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
07/04/20 13:31 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
30/03/20 14:17  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:11 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:01 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
20/03/20 12:51  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (3/2020) Jednostkowy raport roczny Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2019 rok