info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 13:54
kontakt
ACART

Komunikaty

12/08/19 16:27 brak uprawnień ACARTUS SA (10/2019) Raport za II kwartał 2019 roku
08/08/19 19:47 brak uprawnień GPW: utrzymanie w mocy Uchwały Nr 554/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
28/06/19 22:38 ACARTUS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu oraz posiadali co najmniej 5% głosów.
22:16 brak uprawnień ACARTUS SA (9/2019) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
22:13 brak uprawnień ACARTUS SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28.06.2019 r.
22:10 brak uprawnień ACARTUS SA (7/2019) Nałożenie kary pieniężnej na Emitenta
21/06/19 19:55 brak uprawnień GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę ACARTUS SA
06/06/19 08:11 brak uprawnień GPW: od dnia 6 czerwca 2019 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki ACARTUS S.A.
04/06/19 07:55 brak uprawnień GPW: zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami ACARTUS SA
03/06/19 18:20 brak uprawnień ACARTUS SA (6/2019) Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
01/06/19 16:17 brak uprawnień ACARTUS SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ACARTUS S.A wraz z projektami uchwał
16:07 ACARTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ACARTUS S.A z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
30/05/19 21:59 brak uprawnień ACARTUS SA (4/2019) Raport roczny za 2018 rok
10/05/19 23:08 brak uprawnień ACARTUS SA (3/2019) Raport za I kwartał 2019 roku
12/02/19 17:55 brak uprawnień ACARTUS SA (2/2019) Raport za IV kwartał 2018 roku