info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 14:37
kontakt
KORBANK

Komunikaty

04/12/19 14:59 brak uprawnień KORBANK SA (13/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2019
14/11/19 22:35 brak uprawnień KORBANK SA (12/2019) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2019 roku
12/11/19 20:57 brak uprawnień KORBANK SA (11/2019) Korekta raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 7.11.2019
07/11/19 17:15 brak uprawnień KORBANK SA (10/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2019 roku
12/08/19 19:59 brak uprawnień KORBANK SA (9/2019) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2019 roku
27/06/19 14:37 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 27.06.2019r.
13:56 brak uprawnień KORBANK SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 27.06.2019r.
05/06/19 17:55 KORBANK S.A.: Przypisowa decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
30/05/19 17:48 brak uprawnień KORBANK SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KORBANK S.A. wraz z projektami uchwał
17:44 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KORBANK S.A. wraz z projektami uchwał
17:27 brak uprawnień KORBANK SA (6/2019) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2018 rok
17:22 brak uprawnień KORBANK SA (5/2019) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za 2018 rok
13/05/19 17:27 brak uprawnień KORBANK SA (4/2019) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2019 roku
23/04/19 17:24 brak uprawnień KORBANK SA (3/2019) Zawarcie istotnych umów o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej
11/03/19 13:29 KORBANK S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR