info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 13:12
kontakt
KORBANK

Komunikaty

23/02/21 08:37 KORBANK S.A.: Informacja o transakcji w trybie art. 19 MAR
11/02/21 18:14  brak uprawnień KORBANK SA (2/2021) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2020 roku
20/01/21 14:17  brak uprawnień KORBANK SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
17/12/20 13:39  brak uprawnień KORBANK SA (12/2020) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2020
12/11/20 18:35  brak uprawnień KORBANK SA (11/2020) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2020 roku
02/11/20 16:30 KORBANK S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
18/09/20 11:59 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 17.09.2020r.
17/09/20 15:19  brak uprawnień KORBANK SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 17.09.2020 r.
03/09/20 16:34 KORBANK S.A.: Zawarcie umowy o współpracy w zakresie fotowoltaiki
21/08/20 14:05 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
14:01  brak uprawnień KORBANK SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
12/08/20 19:19  brak uprawnień KORBANK SA (8/2020) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2020 roku
31/07/20 15:16  brak uprawnień KORBANK SA (7/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2019
15:13  brak uprawnień KORBANK SA (6/2020) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2019
13/05/20 18:48  brak uprawnień KORBANK SA (5/2020) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2020 roku