info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 14:31
kontakt
TELVALPL

Komunikaty

14/08/20 09:38 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (10/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku Teliani Valley Polska S.A.
27/07/20 11:52 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (9/2020) Powołanie członka Zarządu na kolejną kadencję.
16/07/20 14:13 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (8/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13:18 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu TELIANI VALLEY POLSKA S.A. w dniu 15 lipca 2020r.
13:16 brak uprawnień Teliani Valley wypłaci 2 gr dywidendy na akcję za '19
13:10 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Raport w sprawie dywidendy za 2019 rok.
11:26 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (7/2020) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
11:17 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (6/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZ TELIANI VALLEY POLSKA S.A. w dniu 15.07.2020r.
17/06/20 13:49 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.07.2020r.
11:41 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/20 09:34 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku Teliani Valley Polska S.A.
20/03/20 11:49 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (3/2020) Raport roczny Teliani Valley Polska 2019
31/01/20 14:01 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (2/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego.
28/01/20 13:57 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
14/11/19 13:01 brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (7/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku.