info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:45
kontakt
DOMLEK

Komunikaty

13/04/21 18:54  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (30/2021) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki
18:43 DOM LEKARSKI S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z ABC Medicover Holdings B.V. jako pożyczkodawcą
26/03/21 17:24 DOM LEKARSKI S.A.: Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów Spółki
25/03/21 19:41 DOM LEKARSKI S.A.: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA 24 marca 2021 r.
19:38 DOM LEKARSKI S.A.: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA 8 marca 2021 r.
24/03/21 17:18 DOM LEKARSKI S.A.: Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego w dniu 19 marca 2021 r.
16:24  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (29/2021) Podjęcie uchwały NWZA w sprawie zmiany statutu Spółki
16:22  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (28/2021) Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dom Lekarski S.A. w dniu 24 marca 2021 roku.
19/03/21 18:15 DOM LEKARSKI S.A.: Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki
08:29  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DOM LEKARSKI S.A.
07:34  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki DOM LEKARSKI SA w drodze przymusowego wykupu
08/03/21 18:57  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (27/2021) Korekta do raportu EBI nr 12/2021
18:55  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (26/2021) Korekta do raportu EBI nr 10/2021
18:53  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (25/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
18:52  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (24/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej