info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:04
kontakt
DOMLEK

Komunikaty

17/07/21 08:27 DOM LEKARSKI S.A.: Decyzja KNF o zezwoleniu na delisting
05/07/21 17:25 DOM LEKARSKI S.A.: Zmiana samodzielnie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
12:37  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (36/2021) Zmiana praw z instrumentów finansowych Spółki
12:36  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (35/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
29/06/21 18:23 DOM LEKARSKI S.A.: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA 29 czerwca .
18:16  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (34/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dom Lekarski S.A. odbyte w dniu 29 czerwca 2021 roku w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handl
09/06/21 17:23 DOM LEKARSKI S.A.: Przystąpienie do Umowy cash poolingu z ING Bank Śląski S.A.
31/05/21 14:23  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (33/2021) Raport roczny DOM LEKARSKI SA za 2020 rok
28/05/21 16:33 DOM LEKARSKI S.A.: Złożenie przez Zarząd spółki DOM LEKARSKI S.A. wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku NewConnect
27/05/21 17:07  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (32/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dom Lekarski S.A. odbyte w dniu 27 maja 2021 roku w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handl
17:02 DOM LEKARSKI S.A.: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA 27 maja 2021 r.
14/05/21 13:30  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (31/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
13/04/21 18:54  brak uprawnień DOM LEKARSKI SA (30/2021) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki
18:43 DOM LEKARSKI S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z ABC Medicover Holdings B.V. jako pożyczkodawcą
26/03/21 17:24 DOM LEKARSKI S.A.: Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów Spółki