info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 12:12
kontakt
M4B

Komunikaty

26/08/20 14:54  brak uprawnień M4B SA (12/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej M4B SA
14:48 M4B S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ M4B SA w dniu 26 sierpnia 2020 roku.
14:38  brak uprawnień M4B SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ M4B S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku
14/08/20 21:37  brak uprawnień M4B SA (10/2020) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 roku spółki M4B SA
30/07/20 15:58 M4B S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M4B S.A.
14:44  brak uprawnień M4B SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M4B S. A.
29/07/20 23:27  brak uprawnień M4B SA (8/2020) Raport roczny spółki M4B S. A.
29/06/20 14:54  brak uprawnień M4B SA (7/2020) Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 roku spółki M4B SA
08/06/20 14:24 M4B S.A.: Podjęcie przez Zarząd spółki M4B SA uchwały w sprawie likwidacji oddziału Spółki we Włoszech
21/05/20 13:44  brak uprawnień M4B SA (6/2020) Zmiana adresu spółki M4B S.A.
18/05/20 16:25 M4B S.A.: DECYZJA W SPRAWIE UMOWY SUBWENCJI
16:18 M4B S.A.: Zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
14/05/20 16:27 M4B S.A.: Zawarcie Umowy ramowej na dostawę zestawów monitorowych
06/05/20 13:25  brak uprawnień M4B SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego za 2019 rok
20/03/20 15:35  brak uprawnień M4B SA (4/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej M4B S. A.