info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 16:20
kontakt
MORIZ

Komunikaty

07/04/20 17:15 MZN PROPERTY S.A.: Zakończenie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - spełnienie się warunku wezwania ogłoszonego przez Ringier Axel Springer Media AG do sprzedaży akcji Emitenta
15:04  brak uprawnień Informacja o spełnieniu warunku prawengo określonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MZN PROPERTY SA w związku z otrzymaniem rozstrzygnięcia prezesa UOKiK
27/03/20 18:52 MZN PROPERTY S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
26/03/20 19:42 MZN PROPERTY S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
15:11  brak uprawnień Warunek minimalnego progu zapisów w wezwaniu na akcje MZN Property został spełniony - Pekao IB
15:04  brak uprawnień Informacja o osiągnięciu minimalnej liczby akcji objętej zapisami określonej w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki MZN PROPERTY SA
25/03/20 16:01 MZN PROPERTY S.A.: Informacja dotycząca przewidywanego zmniejszenia przychodów w kwietniu 2020 r.
20/03/20 00:20 MZN PROPERTY S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w lutym 2020 r.
19/03/20 14:40  brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MZN Property SA
10/03/20 21:08 MZN PROPERTY S.A.: Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania
26/02/20 21:51 MZN PROPERTY S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
08:50  brak uprawnień Ringier Axel Springer Media wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji MZN Property po 1,97 zł za akcję
08:37  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MZN PROPERTY SA
08:27  brak uprawnień Ringier Axel Springer ogłosi wezwanie na 100 proc. akcji MZN Property po 1,97 zł za akcję (opis)
08:17  brak uprawnień Ringier Axel Springer ogłosi wezwanie na 100 proc. akcji MZN Property po 1,97 zł za akcję