info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 11:43
kontakt
EASYCALL

Komunikaty

18/03/20 09:29 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki EASYCALL.PL S.A.
27/02/20 17:15 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (6/2020) Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej
17/02/20 20:43 EASYCALL.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
20:29 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (5/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
12:45 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (4/2020) Informacja wyjaśniająca opóźnienie publikacji raportu okresowego
15/02/20 17:34 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
30/01/20 13:29 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (2/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
16/01/20 16:28 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (1/2020) Informacja o śmierci członka Zarządu
16:23 EASYCALL.PL S.A.: Informacja o śmierci członka Zarządu
12/12/19 19:17 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (10/2019) Zawarcie umowy z animatorem na rynku NewConnect
19/11/19 19:12 brak uprawnień easyCALL.pl SA (9/2019) Informacja o wypowiedzeniu umowy animatora na rynku NewConnect
14/11/19 14:19 brak uprawnień easyCALL.pl (8/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku (EBI)
14/08/19 11:34 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (7/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
28/06/19 15:49 EASYCALL.PL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
15:46 EASYCALL.PL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.