info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:06
kontakt
MAKORA

Komunikaty

01/04/21 19:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ANGEL BUSINESS CAPITAL SA
18/03/20 09:25  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A.
12/12/19 19:46  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki ANGEL BUSINESS CAPITAL SA
29/11/19 15:32 ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. wraz z projektami uchwał
15:27  brak uprawnień ANGEL BUSINESS CAPITAL SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. wraz z projektami uchwał
24/06/19 12:38  brak uprawnień GPW: . w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A
14/06/19 09:18  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A.
20/02/19 10:06 ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o większeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Angel Business Capital S.A. poniżej progu 50%, 33 1/3%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5%
19/02/19 22:16 ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą
22:12 ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Angel Business Capital S.A. poniżej progu 50%, 33 1/3%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5%
14/02/19 13:17  brak uprawnień ANGEL BUSINESS CAPITAL SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.
28/01/19 20:30  brak uprawnień ANGEL BUSINESS CAPITAL SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019
14/11/18 14:20  brak uprawnień ANGEL BUSINESS CAPITAL SA (12/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
24/09/18 12:43 ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą
10:35 ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Angel Business Capital S.A. powyżej progu 50%, 33 1/3%, 33%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5%