info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 19:47
kontakt
IPODS

Komunikaty

22/03/21 23:32  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (8/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
23:20  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (7/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020
16/03/21 17:48  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (6/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
11/03/21 20:01 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
19:51 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
19:43 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
19:31 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
10/03/21 22:35  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (5/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
21:48 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności, zobowiązań, aktywówfinansowych oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych i wartości aktywów finansowych, którezostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
09/03/21 18:53  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (4/2021) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
04/03/21 17:23  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (3/2021) Podpisanie umowy z firmą audytorską
03/03/21 13:19  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (2/2021) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
25/02/21 20:32 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zbycie akcji dwóch spółek zależnych
19/02/21 21:38 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zakończenie negocjacji, zawarcie przez trzech akcjonariuszy umowy inwestycyjnej zbycia większościowego pakietu akcji Spółki - ujawnienie opóźnienia informacji poufnej
18/01/21 16:44  brak uprawnień Szczepienia grupy zero nieco spowolnią, do końca I kw. 2,4 mln zaszczepionych 2 dawkami - KPRM (popr.)