info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.03, godz. 02:14
kontakt
IPODS

Komunikaty

20/03/20 22:27 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (9/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
21:35 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (8/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
21:30 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (7/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
18/03/20 15:27 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (6/2020) Korekta raportu bieżącego EBI nr 8/2019 - Podpisanie umowy z firmą audytorską
28/01/20 16:10 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (5/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
15/01/20 16:07 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (4/2020) Zmiana funkcji pełnionych w Zarządzie Spółki
14/01/20 15:40 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2020 r.
15:04 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (3/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2020 r.
14:54 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (2/2020) Powołanie osób nadzorujących
10/01/20 17:11 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (1/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
10/12/19 13:35 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (23/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 14 stycznia 2020 roku
13:07 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 14 stycznia 2020 roku
14/11/19 19:03 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (22/2019) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
05/11/19 11:19 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (21/2019) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki
03/09/19 12:23 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (20/2019) Korekta raportu EBI nr 19/2019