info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 23:55
kontakt
IPODS

Komunikaty

12/08/19 18:33 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (18/2019) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku
29/07/19 17:06 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (17/2019) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
12/07/19 15:53 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (16/2019) Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 12 lipca 2019 r.
02/07/19 13:01 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 1 lipca 2019 r.
01/07/19 17:59 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (15/2019) Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 1 lipca 2019 r.
14/06/19 18:04 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r.
17:57 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (14/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
17:53 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (13/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 roku oraz informacja o przerwie w obradach
17/05/19 15:26 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
15:16 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
15/05/19 19:07 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (11/2019) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
21/03/19 21:46 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (10/2019) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
21:40 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (9/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018
19/03/19 18:17 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących dotyczących utraty wartości aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 rok
11/03/19 15:45 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (8/2019) Podpisanie umowy z firmą audytorską