info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 15:06
kontakt
IPODS

Komunikaty

14/01/21 16:32 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zbycie instrumentów finansowych
10/12/20 20:03 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zbycie instrumentów finansowych
02/12/20 12:57 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
28/11/20 16:56  brak uprawnień IPO Doradztwo Kapitałowe rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
13:28 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych poprzedzony zgodą Rady Nadzorczej
17/11/20 17:42 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 23:48  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (15/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
14:32 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość należności i zobowiązań oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych
30/10/20 20:04 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
15/10/20 12:53 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/09/20 15:09 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
07/08/20 22:33  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (14/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
19/06/20 17:11 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
10/06/20 18:07 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.
17:50  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (13/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2020 r.