info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 06:21
kontakt
IPODS

Komunikaty

15/07/21 18:57 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (23/2021) Zamierzone zmiany Statutu Spółki
18:49 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (22/2021) Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 05 sierpnia 2021 roku
18:37 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza nowego projektu uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku
13/07/21 13:09 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (21/2021) Zmiana adresu siedziby Emitenta
12/07/21 20:25 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (20/2021) Zmiana adresu strony internetowej Spółki
18:45 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Informacja o uwzględnieniu wniosku Emitenta dotyczącego skreślenia Emitenta z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst
08/07/21 11:02 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (19/2021) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
28/06/21 21:41 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (18/2021) Zamierzone zmiany Statutu Spółki
21:36 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (17/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 05 sierpnia 2021 roku
21:32 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 05 sierpnia 2021 roku
25/06/21 12:20 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (16/2021) Powołanie Prezesa oraz Członka Zarządu ds. Virtual Reality w Spółce
28/05/21 19:44 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (15/2021) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
27/05/21 21:03 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2021 r.
20:59 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (14/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
20:53 brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (13/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 r.