info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 00:34
kontakt
MPLVER

Komunikaty

14/06/19 22:17  brak uprawnień MPL VERBUM SA (3/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2018/2019
30/05/19 12:55  brak uprawnień MPL VERBUM SA (2/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.
15/03/19 21:17  brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2018/2019
14/12/18 20:01  brak uprawnień Wielton podpisał z bankami umowę kredytową o wartości 413 mln zł
03/12/18 22:40 MPL VERBUM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. oraz umowy pożyczki pomiędzy Spółkami.
31/10/18 13:09  brak uprawnień MPL VERBUM SA (9/2018) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
13:04  brak uprawnień MPL VERBUM SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2018r.
13:00  brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2018 roku.
12:51 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
12:41 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2018r.
12:39  brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
12:29 MPL VERBUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2018 roku.
02/10/18 13:46  brak uprawnień MPL VERBUM SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2018r.
13:29 MPL VERBUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2018r.
21/09/18 17:55  brak uprawnień MPL VERBUM SA (5/2018) Raport Roczny MPL VERBUM S.A. za rok 2017/2018.