info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:55
kontakt
MPLVER

Komunikaty

06/04/21 17:12 MPL VERBUM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A.
17/03/21 21:51  brak uprawnień MPL VERBUM SA (2/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021.
29/01/21 10:43 MPL VERBUM S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
10:25  brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2021) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
30/12/20 18:03 MPL VERBUM S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
17:57  brak uprawnień MPL VERBUM SA (14/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
15/12/20 22:26  brak uprawnień MPL VERBUM SA (13/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2020/2021.
30/11/20 10:03 MPL VERBUM S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
09:57  brak uprawnień MPL VERBUM SA (12/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
31/10/20 20:59  brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję
15:48 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
15:43 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2020r.
15:38 MPL VERBUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2020 roku.
15:30 MPL VERBUM S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
15:24  brak uprawnień MPL VERBUM SA (11/2020) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.