info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:37
kontakt
MPLVER

Komunikaty

13/03/20 22:15  brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
13/12/19 22:47  brak uprawnień MPL VERBUM SA (10/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
31/10/19 14:54 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
14:50  brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
14:42 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2019r.
14:29 MPL VERBUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2019 roku.
14:10  brak uprawnień MPL VERBUM SA (9/2019) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
14:01  brak uprawnień MPL VERBUM SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2019r.
13:47  brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2019 roku.
25/10/19 16:01 MPL VERBUM S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
02/10/19 12:51  brak uprawnień MPL Verbum chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję
12:26 MPL VERBUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2019r.
11:51  brak uprawnień MPL VERBUM SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2019r.
20/09/19 18:27  brak uprawnień MPL VERBUM SA (5/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2018/2019
13/09/19 22:05  brak uprawnień MPL VERBUM SA (4/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.