info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 13:07
kontakt
AWBUD

Komunikaty

05/10/20 16:13 PartnerBud S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 30.09.2020 r.
02/10/20 16:24  brak uprawnień GPW: sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki PARTNERBUD S.A. W UPADŁOŚCI
11:25 PartnerBud S.A.: Uchwały podjęte w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 30.09.2020 r.
30/09/20 22:40 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/20 19:06 PartnerBud S.A.: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 09.09.2020 - MSiG 176/2020 (6066), poz. 45593 o ogłoszeniu upadłości PartnerBud S.A.
04/09/20 20:09 PartnerBud S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PartnerBud SA w upadłosci
19:18 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. raport bieżący z plikiem
25/08/20 18:35  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PARTNERBUD S.A. W UPADŁOŚCI
24/08/20 23:50 PartnerBud S.A.: Ogłoszenie upadłości PartnerBud S.A.
29/07/20 22:27 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/07/20 17:19 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlanych z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach
30/06/20 20:22 PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
29/06/20 23:18 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:05 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz raportu rocznego
26/06/20 19:43 PartnerBud S.A.: Informacja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów okresowych PartnerBud S.A.