info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:51
kontakt
AWBUD

Komunikaty

15/01/21 16:29 PartnerBud S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
28/12/20 14:41 PartnerBud S.A.: Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 28.12.2020 r.
14:00 PartnerBud S.A.: Uzupełniające oświadczenie Pana Andrzeja Wuczyńskiego w sprawie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości
23/12/20 12:27 PartnerBud S.A.: Publikacja ogłoszeń o sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A. wraz z wyznaczeniem terminu składania ofert w wykonaniu postanowienia Sędzi - Komisarz z dnia 15.12.2020 r.
12:05 PartnerBud S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 21.12.2020 r.
12:00 PartnerBud S.A.: Uchwały podjęte w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości w dniu 21.12.2020 r.
21/12/20 14:52 PartnerBud S.A.: Korekta raportu ESPI nr 49/2020
18/12/20 18:58 PartnerBud S.A.: Zgoda na sprzedaż z wolnej ręki akcji w kapitale zakładowym Instal-Lublin S.A.
10/12/20 11:50 PartnerBud S.A.: Rezygnacja Pana Artura Olejnika oraz Pani Katarzyny Kuleszy z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz Komitecie Audytu spółki PartnerBud S.A. w upadłości
08/12/20 17:51 PartnerBud S.A.: Rezygnacja Pana Wiesława Cholewy z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości
02/12/20 00:35 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, Aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
30/11/20 18:14 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych/drogowych z Budimex S.A.
27/11/20 19:59 PartnerBud S.A.: Przyczyny braku publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r
00:12 PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji PartnerBud S.A. w upadłości
21/11/20 17:09 PartnerBud S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości