info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 04:06
kontakt
AWBUD

Komunikaty

19/02/20 21:09 PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
14/02/20 10:33 PartnerBud S.A.: Powzięcie przez Spółkę informacji o zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Murapol S.A.
03/02/20 16:54 AWBUD: Rejestracja przez Sąd zmiany firmy Emitenta i innych zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
30/01/20 16:20 AWBUD: Zawarcie porozumień w sprawie przeniesienia praw i przejęcia zobowiązań z umów o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
29/01/20 14:55 AWBUD: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
21/01/20 21:09  brak uprawnień AEREF V PL Investment ma przedwstępną umowę nabycia 98,04 proc. akcji Murapolu
20:47 AWBUD: Powzięcie przez Spółkę informacji o zawarciu warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki Murapol S.A.
17:48 AWBUD: Zmiany w funkcjach pełnionych w Radzie Nadzorczej Emitenta
16/01/20 19:57 AWBUD: Rezygnacja z pełnienia funkcji w ramach oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
17:26 AWBUD: Otrzymanie raportu z analizy danych finansowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r.
11/12/19 18:53  brak uprawnień Do UOKiK zgłoszono zamiar przejęcia akcji Murapolu przez AEREF V PL Investment
18:02 AWBUD: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej powzięcia przez Spółkę informacji o fakcie prowadzenia negocjacji mających na celu zmianę pośredniej kontroli nad Spółką oraz powzięcie informacji o złożeniu zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK
09/12/19 22:11 AWBUD: Zawarcie aneksów do umów o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
05/12/19 21:55 AWBUD: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
03/12/19 19:41 AWBUD: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych