info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 16:44
kontakt
AWBUD

Komunikaty

20/05/20 14:40 PartnerBud S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r.
05/05/20 18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PARTNERBUD S.A.
04/05/20 22:45 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę od GPI Wrocław sp. z o.o. sp.k. wezwania do zapłaty kary umownej
02/05/20 11:43 PartnerBud S.A.: Porozumienie dotyczące rozliczeń odstąpienia od umów o generalne wykonawstwo pomiędzy PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce ("Spółka") i spółkami Grupy Kapitałowej Murapol (Spółki GK Murapol)
30/04/20 23:55 PartnerBud S.A.: Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
09:02  brak uprawnień Spółki Grupy Ares, Maji i W. Król wzywają do sprzedaży 10 proc. akcji spółki PartnerBud
08:27  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PARTNERBUD SA
27/04/20 21:46 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę od Vista Development sp. z o.o. wezwania do zapłaty i wezwania do usunięcia wad
21:14 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę pisma informującego o natychmiastowej wymagalności wierzytelności Cross Bud S.A. wobec Spółki
19:30 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę oświadczeń o odstąpieniu od umów o generalne wykonawstwo zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej Murapol S.A.
24/04/20 22:33 PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
21:35 PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
22/04/20 22:26 PartnerBud S.A.: Otrzymanie przez Spółkę pisma informującego o zaprzestaniu finansowania i integracji Spółki z grupą kapitałową Murapol oraz powstanie stanu niewypłacalności Spółki
14/04/20 19:25 PartnerBud S.A.: Informacja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów okresowych PartnerBud S.A.
09/04/20 15:32 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach budowy Szpitala Południowego w Warszawie