info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 10:58
kontakt
PEKAO

Komunikaty

08/04/20 12:25  brak uprawnień Haitong Bank podwyższył rekomendację dla Pekao do "kupuj"
11:58  brak uprawnień S&P zmienił perspektywę ratingu Banku Pekao do stabilnej
11:42 BANK PEKAO SA: Zmiana perspektywy na stabilną oraz potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku Pekao S.A. przez S&P Global Ratings
03/04/20 16:41  brak uprawnień BM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków z GPW
27/03/20 21:38  brak uprawnień Aviva OFE ma ponad 5 proc. akcji Banku Pekao
21:32 BANK PEKAO SA: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Banku przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander
26/03/20 16:07 BANK PEKAO SA: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zatrzymania całości wypracowanego w poprzednich latach zysku
25/03/20 22:29  brak uprawnień Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik netto grupy Pekao w '20 o około 200-250 mln zł (opis)
22:21  brak uprawnień Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik netto grupy Pekao w '20 o około 200-250 mln zł
21:55 BANK PEKAO SA: Wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego grupy kapitałowej
16/03/20 16:34  brak uprawnień Pekao w związku z koronawirusem wstrzymał rozpoczęcie zwolnień grupowych
12/03/20 06:21  brak uprawnień Bank Pekao utworzy rezerwę na 110-130 mln zł w związku ze zwolnieniami grupowymi
04:16 BANK PEKAO SA: Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych
10/03/20 15:13  brak uprawnień Indywidualne wytyczne dywidendowe KNF dla banków zgodne z oczekiwaniami (opinia)
06/03/20 22:54  brak uprawnień BlackRock ma mniej niż 5 proc. akcji Banku Pekao