info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.20, godz. 00:28
kontakt
EKOPOL

Komunikaty

01/06/21 08:15  brak uprawnień Ekopol chce wypłacić 311,7 tys. zł dywidendy
08:14  brak uprawnień EKOPOL SA (10/2021) Zwołanie ZWZ Spółki Ekopol Gornośląski Holding SA
08:07 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7, informuje o zwołaniu na dzień 02-07-2021 roku na godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
31/05/21 08:41 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 Grupy Ekopol Górnośląski Holding SA
08:33 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020 spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
08:01  brak uprawnień EKOPOL SA (9/2021) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 Grupy Ekopol Górnośląski Holding SA
07:57  brak uprawnień EKOPOL SA (8/2021) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020 spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
24/05/21 08:11 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Uruchomienie oferty fotowoltaicznej w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA
10/05/21 08:34 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Termin publikacji raportów za rok 2020 spółki Ekopol Górnoślaski Holding SA
08:22  brak uprawnień EKOPOL SA (7/2021) Termin publikacji raportu za rok 2020 spółki Ekopol Górnoślaski Holding SA
07/05/21 14:02  brak uprawnień EKOPOL SA (6/2021) Korekta Raportu Jednostkowego za I kwartał 2021
11:13 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Korekta Raportu Skonsolidowanego za I kwartał 2021
11:00  brak uprawnień EKOPOL SA (5/2021) Korekta Raportu Skonsolidowanego za I kwartał 2021
05/05/21 18:06 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Raport Skonsolidowany Spółki Ekopol Górnoślaski Holding SA
18:01 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Raport Kwartalny spółki Ekopol Górnoślaski Holding SA