info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 21:30
kontakt
EKOPOL

Komunikaty

15/02/21 08:06 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Zawarcie umowy z MAX STREICHER
04/02/21 08:18 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2020 Grupy Kapitałowej Ekopol Górnośląski Holding SA
08:12 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Raport za IV Kwartał spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
08:05  brak uprawnień EKOPOL SA (3/2021) Raport jednostkowy i skonsolidowany Spółki ,oraz grupy kapitałowej Ekopol Górnośląski Holding SA
02/02/21 08:09  brak uprawnień EKOPOL SA (2/2021) Wybór członka Rady Nadzorczej
08:03 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Wybór członka Rady Nadzorczej
28/01/21 08:02 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z Sunday Energy SA
04/01/21 12:58 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Terminy publikacji raportów w roku 2021
12:48  brak uprawnień EKOPOL SA (1/2021) Terminy publikacji raportów w roku 2021
23/12/20 07:44 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Zawiadomienie o śmierci długoletniego członka rady nadzorczej , oraz akcjonariusza pana Jerzego Jerschina
09/12/20 07:59 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Plany rozwoju Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA na lata 2020-2023
30/11/20 08:14  brak uprawnień Ekopol Górnośląski Holding chce przenieść notowania na rynek regulowany GPW
07:23 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW
26/11/20 08:47 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza oraz członka rady nadzorczej Spółki Ekopol Górnoślaski Holding SA Korekta daty powiadomienia
08:40 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza oraz członka rady nadzorczej Spółki Ekopol Górnoślaski Holding SA