info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 10:59
kontakt
NWAI

Komunikaty

27/03/20 15:08  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 kwietnia 2020 r.
20/03/20 17:14  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (4/2020) Raport roczny ? 2019 rok
13/03/20 12:54  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (3/2020) Przedłużenie kadencji
04/02/20 16:50 NWAI DM SA: Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
29/01/20 18:08 NWAI DM SA: Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
28/01/20 16:59 NWAI DM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA NWAI Dom Maklerski S.A., które odbyło się 28 stycznia 2020 r.
16:35  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (2/2020) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 28 stycznia 2020 r.
24/01/20 16:43 NWAI DM SA: Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
23/01/20 12:41  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020
31/12/19 12:19 NWAI DM SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.01.2020 r.
11:58  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 stycznia 2020 r.
20/12/19 17:14 NWAI DM SA: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania
17:11 NWAI DM SA: Transakcje osoby pełniącej funkcje zarządcze_korekta
19/12/19 17:12 NWAI DM SA: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania
16:04  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (11/2019) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz treść tekstu jednolitego statutu