info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:41
kontakt
NWAI

Komunikaty

31/03/21 19:04  brak uprawnień NWAI Dom Maklerski wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
18:43 NWAI DM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ NWAI Dom Maklerski S.A., które odbyło się 31 marca 2021 r.
17:41  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (5/2021) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NWAI Dom Maklerski S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok
17:37  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (4/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 31 marca 2021 r.
09/03/21 13:53 NWAI DM SA: Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
04/03/21 16:09 NWAI DM SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15:46  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (3/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 marca 2021 r.
03/03/21 00:02  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (2/2021) Raport roczny ? 2020 rok
29/01/21 10:39  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021
22/12/20 16:35 NWAI DM SA: Rekomendacja dotycząca przeznaczenia zysku netto Spółki NWAI DM SA (PLNWAI000017)
23/10/20 17:37  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (16/2020) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
16/10/20 08:01  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (15/2020) Raport kwartalny ? III kwartał 2020
15/10/20 09:51  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (14/2020) Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu
28/09/20 21:51 NWAI DM SA: uchwałę w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku netto Spółk
15/09/20 13:06 NWAI DM SA: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania