info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:15
kontakt
INPRO

Komunikaty

12/04/21 11:10  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2021 roku (tabela)
06/04/21 10:50  brak uprawnień Inpro sprzedało w I kwartale 219 lokali, więcej rdr o 15 proc.
10:30 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2021 roku.
26/03/21 09:50 INPRO S.A.: Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2020 rok
24/03/21 13:13 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z konsorcjum banków.
12/03/21 12:24 INPRO S.A.: Rezygnacja członka Komitetu Audytu spółki
12:23 INPRO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
09/03/21 11:55 INPRO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
01/03/21 12:38 INPRO S.A.: Podpisanie umów znaczących z mBank SA.
22/01/21 10:43 INPRO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku spółki INPRO SA.
11/01/21 15:25  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2020 roku (tabela)
07/01/21 13:48  brak uprawnień Inpro sprzedało w IV kwartale 161 lokali, mniej rdr o 13 proc.
13:36 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2020 roku.
24/11/20 07:42 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/20 14:48 INPRO S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany firmy i siedziby spółki zależnej.