info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 04:19
kontakt
BIOERG

Komunikaty

16/11/20 17:00 brak uprawnień BIOERG SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
08:01 BIOERG S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Bioerg S.A. do złożenia dokumentów akcji
16/10/20 20:15 BIOERG S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy Bioerg S.A. do złożenia dokumentów akcji
30/09/20 18:57 BIOERG S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Bioerg S.A. do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 17:14 brak uprawnień BIOERG SA (11/2020) Zmiana adresu siedziby Emitenta
17:03 brak uprawnień BIOERG SA (10/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki
26/08/20 21:07 brak uprawnień BIOERG SA (9/2020) Zmiany w Zarządzie Emitenta
14/08/20 18:12 brak uprawnień BIOERG SA (8/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
07/08/20 18:26 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BIOERG SA na rynku NewConnect
25/06/20 17:18 brak uprawnień BIOERG SA (7/2020) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej Bioerg S.A.
24/06/20 21:49 BIOERG S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających 5% na ZWZ Spółki w dniu 23.06.2020 r.
23/06/20 19:00 brak uprawnień BIOERG SA (6/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Bioerg S.A.
18:55 brak uprawnień BIOERG SA (5/2020) Treść uchwał podjętych podczas ZWZ Bioerg S.A. w dniu 23.06.2020 r.
27/05/20 17:12 brak uprawnień BIOERG SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
15/05/20 17:22 brak uprawnień BIOERG SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku