info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.09, godz. 15:36
kontakt
BIOERG

Komunikaty

25/06/20 17:18 brak uprawnień BIOERG SA (7/2020) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej Bioerg S.A.
24/06/20 21:49 BIOERG S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających 5% na ZWZ Spółki w dniu 23.06.2020 r.
23/06/20 19:00 brak uprawnień BIOERG SA (6/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Bioerg S.A.
18:55 brak uprawnień BIOERG SA (5/2020) Treść uchwał podjętych podczas ZWZ Bioerg S.A. w dniu 23.06.2020 r.
27/05/20 17:12 brak uprawnień BIOERG SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
15/05/20 17:22 brak uprawnień BIOERG SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
20/03/20 19:32 brak uprawnień BIOERG SA (2/2020) Raport roczny Spółki Bioerg S.A. za 2019 rok
31/01/20 17:59 brak uprawnień BIOERG SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
31/12/19 13:39 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BIOERG S.A. na rynku NewConnect
14/11/19 17:25 brak uprawnień BIOERG SA (11/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
26/09/19 20:42 brak uprawnień BIOERG SA (10/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta
14/08/19 07:53 brak uprawnień BIOERG SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
27/06/19 13:20 brak uprawnień BIOERG SA (8/2019) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku akcji Emitenta
17/06/19 19:05 BIOERG S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających 5 % na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
13/06/19 18:17 brak uprawnień BIOERG SA (7/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bioerg S.A. w dniu 13.06.2019 r.