info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:27
kontakt
WESTRE

Komunikaty

23/12/20 16:38 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 stycznia 2021
16:24  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 stycznia 2021
14:07 WEST REAL ESTATE S.A.: Przekroczenie progów 10%, 15% oraz 20% głosów przez akcjonariusza
14:00 WEST REAL ESTATE S.A.: Przekroczenie progu 20% oraz 15% w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana głosów o co najmniej 2%
21/12/20 11:09 WEST REAL ESTATE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2020 r.
10:26  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (21/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2020 r.
20/11/20 20:42 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2020
18:13  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (20/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2020
06/11/20 14:44  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (19/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
20/10/20 12:52 WEST REAL ESTATE S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
12:48  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (18/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
24/09/20 15:40 WEST REAL ESTATE S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
15:36  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (17/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
28/08/20 14:14 WEST REAL ESTATE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.
14:07  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?)