info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:26
kontakt
WESTRE

Komunikaty

01/04/21 13:33  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (9/2021) Powołanie Prezesa Zarządu West Real Estate SA
31/03/21 19:45 WEST REAL ESTATE S.A.: Podpisanie Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki " Spółka Jawna Granity Błyskal PPH"
19:32  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (8/2021) Podpisanie Term Sheet w sprawie warunków komercyjnych i wyłączności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki ?Spółka Jawna Granity Błyskal PPH?
14:35 WEST REAL ESTATE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 31 marca 2021 r.
14:30  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (7/2021) Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04/03/21 16:12 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r.
16:00  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r.
15:50  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (5/2021) Aktualizacja raportu okresowego EBI nr 4/2021 z dnia 10.02.2021, sprostowanie informacji dot. Szkoły Inwestowania S.A., str. 20 raportu za IV kwartał 2020.
01/03/21 15:55 WEST REAL ESTATE S.A.: Podpisanie umowy o poufności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki
12/02/21 13:31 WEST REAL ESTATE S.A.: Podpisanie umowy o poufności rozpoczynający proces negocjacji w sprawie kupna spółki
10/02/21 14:19  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (4/2021) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
01/02/21 13:10  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (3/2021) Podpisanie umowy z Animatorem Rynku
29/01/21 18:58  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki WEST REAL ESTATE SA na rynku NewConnect
26/01/21 16:21  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
16:10 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy o prowadzenie depozytu oraz pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego i świadczenie usług z dematerializacją