info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.22, godz. 07:09
kontakt
BLIRT

Komunikaty

16/09/21 17:41  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat: BLIRT
14/09/21 15:40 BLIRT S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
15:34 BLIRT S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
13/09/21 19:33  brak uprawnień BLIRT SA (14/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
12/08/21 07:56  brak uprawnień BLIRT SA (13/2021) Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2021 r.
09/07/21 10:10  brak uprawnień BLIRT SA (12/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji serii P
07/07/21 13:15 BLIRT S.A.: Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
06/07/21 14:35 BLIRT S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
01/07/21 11:34 BLIRT S.A.: Szacunkowe wyniki sprzedaży za II kw. 2021 r. oraz I pół. 2021 r.
22/06/21 17:05  brak uprawnień BLIRT SA (11/2021) Zmiana Statutu Blirt S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. w dniu 22.06.2021 r.
16:58  brak uprawnień BLIRT SA (10/2021) Dywidenda za 2020 rok
16:44 BLIRT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 22.06.2021r.
16:37  brak uprawnień BLIRT SA (9/2021) Uchwały podjęte na ZWZ BLIRT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.
16:35  brak uprawnień Blirt wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
16:26 BLIRT S.A.: Uchwały podjęte na ZWZ BLIRT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.