info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 01:25
kontakt
BLIRT

Komunikaty

10/06/21 12:11 BLIRT S.A.: Uzyskanie certyfikatu ISO 13485:2016
28/05/21 09:35  brak uprawnień Blirt pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju; chce skupić się na ustabilizowaniu produkcji (wywiad)
27/05/21 14:24  brak uprawnień BLIRT SA (8/2021) Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT S.A.
26/05/21 19:09  brak uprawnień BLIRT SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A.
18:54 BLIRT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A.
13/05/21 06:53  brak uprawnień BLIRT SA (6/2021) Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2021 r.
10/05/21 07:04  brak uprawnień BLIRT SA (5/2021) Raport jednostkowy BLIRT S.A. za rok obrotowy 2020
29/04/21 16:08 BLIRT S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dot. podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby realizacji programu motywacyjnego oraz oświadczenie głównego Akcjonariusza
28/04/21 22:54  brak uprawnień Blirt chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję
21:31 BLIRT S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie propozycji podziału wyniku finansowego
27/04/21 19:08  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki BLIRT S.A.
21/04/21 13:54 BLIRT S.A.: Zmiana zamówienia o istotnej wartości
19/04/21 18:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki BLIRT S.A.
01/04/21 12:28 BLIRT S.A.: Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2021
31/03/21 09:27  brak uprawnień BLIRT SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020