info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:24
kontakt
INVISTA

Komunikaty

14/07/21 07:39 INVISTA S.A.: Finalizacja procesu nabycia praw i roszczeń do nieruchomości przy ulicy Grabowskiej w Warszawie
03/07/21 14:39 INVISTA S.A.: Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Invista S.A.
29/06/21 22:08 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości w Warszawie przy ulicy Emilii Pater 15.
16/06/21 15:49 INVISTA S.A.: Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Invista S.A.
15:44 INVISTA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
03/06/21 17:34 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
17:30 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. raport bieżący z plikiem
31/05/21 19:38 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/05/21 21:20 INVISTA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2021 rok
12/05/21 09:01 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
08:59 INVISTA S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego za 2020 rok o oświadczenie oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki
11/05/21 12:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INVISTA SA
07/05/21 20:38 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
05/05/21 13:56  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INVISTA S.A.
09:29  brak uprawnień KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek, w tym Sfinks Polska