info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 05:25
kontakt
INVISTA

Komunikaty

21/08/19 12:12 INVISTA S.A.: Informacja nt. jednorazowej operacji o charakterze księgowym
15/08/19 20:15 INVISTA S.A.: Informacja nt. płatności odsetek dla obligacji serii E
12/08/19 18:20 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości.
09/08/19 17:28 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości.
23/07/19 12:48 INVISTA S.A.: Informacje na temat osób nadzorujących
18/07/19 13:32 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości.
09/07/19 14:31 INVISTA S.A.: Informacja nt. decyzji w sprawie nieruchomości
04/07/19 09:47 INVISTA S.A.: Zmiana adresu siedziby
03/07/19 10:38 INVISTA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku
28/06/19 14:34 INVISTA S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14:11 INVISTA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 28 czerwca 2019 r.
21/06/19 13:36 INVISTA S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia działań związanych z potencjalną emisją akcji w ramach kapitału docelowego
11/06/19 14:41 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie
10/06/19 15:04 INVISTA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
31/05/19 16:51 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku.