info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.19, godz. 21:21
kontakt
INVISTA

Komunikaty

19/02/20 08:57 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. płatności odsetek dla obligacji serii E
29/01/20 11:26 INVISTA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
16/01/20 11:51 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. płatności odsetek dla obligacji serii E
15/01/20 09:53 INVISTA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji
13/01/20 15:32 INVISTA S.A.: Ustanowienie hipoteki w związku z decyzją w sprawie nieruchomości
12:38 INVISTA S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji własnych
12:02 INVISTA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 stycznia 2020 roku
11:46 INVISTA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji własnych
07/01/20 18:01 INVISTA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 7 stycznia 2020 r.
20/12/19 14:41 INVISTA S.A.: Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza
19/12/19 22:08 INVISTA S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku.
16/12/19 15:21 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. obligacji serii E
12/12/19 12:57 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. płatności odsetek dla obligacji serii E
11/12/19 14:29 INVISTA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 grudnia 2019 roku
09/12/19 14:39 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku