info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 10:17
kontakt
INVISTA

Komunikaty

12/05/21 09:01 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
08:59 INVISTA S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego za 2020 rok o oświadczenie oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki
11/05/21 12:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INVISTA SA
07/05/21 20:38 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
05/05/21 13:56  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INVISTA S.A.
09:29  brak uprawnień KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek, w tym Sfinks Polska
27/04/21 21:51 INVISTA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
30/03/21 22:33 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości
17/03/21 15:04 INVISTA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
31/01/21 13:23 INVISTA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
05/01/21 19:49 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. obligacji serii E
04/01/21 21:34 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. nieruchomości
10/12/20 21:41 INVISTA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
27/11/20 20:20 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/11/20 18:53 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości