info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 15:22
kontakt
INVISTA

Komunikaty

06/09/20 18:46 INVISTA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
31/08/20 21:01 INVISTA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
20:59 INVISTA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 31 sierpnia 2020 r.
18:45 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie
30/08/20 22:54 INVISTA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r.
06/08/20 11:31  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki INVISTA S.A.
05/08/20 14:27 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku - uzupełnienie
11:25 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
11:08 INVISTA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 31 sierpnia 2020 roku
04/08/20 21:17 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
21:09 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
31/07/20 20:20 INVISTA S.A.: Informacja nt. raportów okresowych
15/07/20 14:06 INVISTA S.A.: Informacja nt. raportów rocznych za 2019 rok
02/07/20 13:13  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INVISTA S.A.
30/06/20 23:49 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową