info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 17:19
kontakt
INVISTA

Komunikaty

13/11/19 16:32 INVISTA S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista S.A. zwołanego na dzień 4 grudnia 2019 roku.
07/11/19 12:20 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 4 grudnia 2019 roku
11:45 INVISTA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 4 grudnia 2019 roku
30/10/19 14:00 INVISTA S.A.: Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta
23/10/19 15:23 INVISTA S.A.: Ustanowienie hipoteki w związku z decyzją w sprawie nieruchomości
14:47 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. płatności odsetek dla obligacji serii E
14/10/19 15:52 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości.
10/10/19 15:09 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości
26/09/19 21:11 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
23/09/19 14:41 INVISTA S.A.: Informacja nt. jednorazowej operacji o charakterze księgowym
16/09/19 11:57 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości.
13/09/19 11:48 INVISTA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 rok
21/08/19 12:12 INVISTA S.A.: Informacja nt. jednorazowej operacji o charakterze księgowym
15/08/19 20:15 INVISTA S.A.: Informacja nt. płatności odsetek dla obligacji serii E
12/08/19 18:20 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości.