info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:55
kontakt
AKCEPT

Komunikaty

12/02/21 18:02  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (2/2021) Raport kwartalny za okres: IV kwartał 2020 roku - AKCEPT Finance S.A.
25/01/21 15:12  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku Akcept Finance Spółka Akcyjna
08/12/20 08:35 AKCEPT FINANCE S.A.: Zmniejszenie łącznego posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
01/12/20 11:13 AKCEPT FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 30.11.2020 roku
10:53  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (19/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki AKCEPT Finance S.A. w dniu 30 listopada 2020 roku
13/11/20 16:33  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (18/2020) Raport kwartalny za okres: III kwartał 2020 roku - AKCEPT Finance S.A.
05/11/20 10:21  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (17/2020) Korekta Raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 04.11.2020 roku
04/11/20 15:16  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (16/2020) Wznowienie obrotu akcjami Spółki Akcept Finance Spółka Akcyjna
14:56 AKCEPT FINANCE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 30.11.2020 roku, na godzinę 9.00.
14:31  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (15/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 30.11.2020 roku, na godzinę 9.00.
03/11/20 18:58  brak uprawnień GPW: Komunikat - AKCEPT FINANCE
30/10/20 19:47  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (14/2020) Raport roczny za 2019 rok AKCEPT Finance S.A.
28/09/20 18:50  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
16/09/20 13:29 AKCEPT FINANCE S.A.: Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Kontrahenta z branży spożywczej
15/09/20 15:31 AKCEPT FINANCE S.A.: Spłata zobowiązań Spółki z tytułu Umowy kredytowej