info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 12:12
kontakt
AKCEPT

Komunikaty

28/09/20 18:50  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
16/09/20 13:29 AKCEPT FINANCE S.A.: Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Kontrahenta z branży spożywczej
15/09/20 15:31 AKCEPT FINANCE S.A.: Spłata zobowiązań Spółki z tytułu Umowy kredytowej
15:27 AKCEPT FINANCE S.A.: Doręczenie Spółce prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec Kontrahenta
31/08/20 13:00 AKCEPT FINANCE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej
22/08/20 18:08  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
14/08/20 19:10  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (11/2020) Raport kwartalny za okres: II kwartał 2020 roku - AKCEPT Finance S.A.
06/08/20 07:27  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (10/2020) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
22/07/20 18:31  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
24/06/20 08:19  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
08/06/20 11:35 AKCEPT FINANCE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AKCEPT Finance S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku, na godzinę 9.00
10:13  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (7/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AKCEPT Finance S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku, na godzinę 9.00.
03/06/20 13:52  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (6/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 29.06.2020 roku, na godzinę 9.00.
13:33 AKCEPT FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 29.06.2020 roku, na godzinę 9.00
27/05/20 11:45  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.