info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:41
kontakt
AKCEPT

Komunikaty

02/06/21 18:42 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (8/2021) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki Akcept Finance Spółka Akcyjna
01/06/21 11:32 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (7/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
11:31 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok - AKCEPT Finance S.A.
27/05/21 10:40 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (5/2021) Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
14/05/21 14:24 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (4/2021) Raport kwartalny za okres: I kwartał 2021 roku - AKCEPT Finance S.A.
04/05/21 17:40 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (3/2021) Wypowiedzenie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
12/02/21 18:02 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (2/2021) Raport kwartalny za okres: IV kwartał 2020 roku - AKCEPT Finance S.A.
25/01/21 15:12 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku Akcept Finance Spółka Akcyjna
08/12/20 08:35 AKCEPT FINANCE S.A.: Zmniejszenie łącznego posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
01/12/20 11:13 AKCEPT FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 30.11.2020 roku
10:53 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (19/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki AKCEPT Finance S.A. w dniu 30 listopada 2020 roku
13/11/20 16:33 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (18/2020) Raport kwartalny za okres: III kwartał 2020 roku - AKCEPT Finance S.A.
05/11/20 10:21 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (17/2020) Korekta Raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 04.11.2020 roku
04/11/20 15:16 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (16/2020) Wznowienie obrotu akcjami Spółki Akcept Finance Spółka Akcyjna
14:56 AKCEPT FINANCE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 30.11.2020 roku, na godzinę 9.00.