info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 04:14
kontakt
ONICO

Komunikaty

12/01/21 13:46 ONICO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 12/2020 z dn. 30 listopada 2020r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 r.
08/01/21 16:50  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą za porozumieniem stron
30/12/20 18:50  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2020) Raport za III kw. 2020 r.
18:46  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2020) Korekta Skonsolidowanego oraz Jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
18:43  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2020) Korekta Skonsolidowanego oraz Jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
16:28 ONICO S.A.: Uzupełnienie informacji w zakresie różnic pomiędzy danymi finansowymi opublikowanymi w raportach za I i II kwartał 2020 r. a korektami tych raportów
23/12/20 22:58  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Termin przekazania raportu okresowego za III kw. 2020 r. oraz korekt do raportów okresowych za I i II kw. 2020 r.
22:50 ONICO S.A.: Zakończenie due diligence stanów księgowych za I kw. 2020
10:15 ONICO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się po przerwie w dniu 18 grudnia 2020 r.
20/12/20 18:31 ONICO S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
18/12/20 18:33  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2020) Powołanie członków zarządu Onico S.A. w restrukturyzacji
18:23  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej Onico S.A. w restrukturyzacji na nową kadencję
18:21  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, po przerwie w dniu 18 grudnia 2020 roku.
01/12/20 19:02  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 roku
30/11/20 20:39 ONICO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 r.