info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:47
kontakt
ONICO

Komunikaty

12/03/21 17:27 ONICO S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta istotnego porozumienia
02/03/21 22:32  brak uprawnień Onico rozpoczyna rozmowy z Anwimem o pozyskaniu dla siebie inwestora
20:39 ONICO S.A.: Rozpoczęcie rozmów z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych
15/02/21 19:49  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
11/02/21 22:08 ONICO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a i art. 69 ustawy o ofercie publicznej
26/01/21 12:00  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
21/01/21 16:50 ONICO S.A.: PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI
12/01/21 13:46 ONICO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 12/2020 z dn. 30 listopada 2020r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 r.
08/01/21 16:50  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą za porozumieniem stron
30/12/20 18:50  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2020) Raport za III kw. 2020 r.
18:46  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2020) Korekta Skonsolidowanego oraz Jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
18:43  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2020) Korekta Skonsolidowanego oraz Jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
16:28 ONICO S.A.: Uzupełnienie informacji w zakresie różnic pomiędzy danymi finansowymi opublikowanymi w raportach za I i II kwartał 2020 r. a korektami tych raportów
23/12/20 22:58  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Termin przekazania raportu okresowego za III kw. 2020 r. oraz korekt do raportów okresowych za I i II kw. 2020 r.
22:50 ONICO S.A.: Zakończenie due diligence stanów księgowych za I kw. 2020