info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 00:17
kontakt
ONICO

Komunikaty

16/08/19 19:13 brak uprawnień ONICO SA (51/2019) Powołanie Członków Zarządu Spółki
14/08/19 19:57 ONICO S.A.: Przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego
19:15 brak uprawnień ONICO SA (50/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
13/08/19 22:35 brak uprawnień ONICO SA (49/2019) Zakończenie delegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki
10:16 brak uprawnień ONICO SA (48/2019) Zmiany w składzie Zarządu
11/08/19 10:12 brak uprawnień Główny akcjonariusz Onico sprzeda akcje spółki inwestorowi branżowemu
00:05 ONICO S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia znacznego pakietu akcji Emitenta
09/08/19 17:01 brak uprawnień ONICO SA (46/2019) Zmiana uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
08/08/19 19:52 brak uprawnień GPW: zmiana Uchwały Nr 576/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
17:36 brak uprawnień ONICO SA (45/2019) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu
12:53 brak uprawnień ONICO SA (44/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu
07/08/19 20:53 ONICO S.A.: Sprzedaż akcji spółki zależnej - Onico Oil S.A.
18:36 brak uprawnień GPW: Komunikat - ONICO
06/08/19 20:14 ONICO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
20:08 brak uprawnień ONICO SA (43/2019) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki