info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.15, godz. 03:37
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

12/04/21 13:41 IZOSTAL S.A.: Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.
30/03/21 14:19 IZOSTAL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami
14:00 IZOSTAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
08:06 IZOSTAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
26/03/21 07:41  brak uprawnień IZOSTAL SA (1/2021) Izostal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
05:25 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A.
05:20 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A.
25/03/21 13:08 IZOSTAL S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2020 rok
24/03/21 08:37  brak uprawnień Zarząd Izostalu rekomenduje 0,12 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok
08:29 IZOSTAL S.A.: Rekomendacja Zarządu Izostal S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok
27/02/21 11:15 IZOSTAL S.A.: Informacja o śmierci Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izostal S.A.
19/01/21 13:23 IZOSTAL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2021
19/11/20 07:27 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/09/20 19:12  brak uprawnień Fundusze Rockbridge TFI mają poniżej 5 proc. akcji Izostalu
19:05 IZOSTAL S.A.: Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w Spółce Izostal S.A. poniżej 5% przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.