info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 21:59
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

19/11/20 07:27 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/09/20 19:12  brak uprawnień Fundusze Rockbridge TFI mają poniżej 5 proc. akcji Izostalu
19:05 IZOSTAL S.A.: Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w Spółce Izostal S.A. poniżej 5% przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
28/08/20 07:31 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/07/20 11:30 IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
14/07/20 12:16 IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie Izostal S.A. oraz Ferrum S.A. Umowy w zakresie dostaw rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.
01/07/20 14:49  brak uprawnień Oferta Izostalu za 35,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu
14:41 IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
30/06/20 12:31 IZOSTAL S.A.: Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.
24/06/20 14:41 IZOSTAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku
14:36 IZOSTAL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14:13  brak uprawnień Izostal wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję za 2019 rok
14:10 IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku.
14:04 IZOSTAL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2019 rok.
11:55 IZOSTAL S.A.: Informacja o kwalifikacji oferty Konsorcjum w składzie Izostal S.A oraz Ferrum S.A. na realizację dostaw rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.