info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 08:08
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

27/03/20 08:03  brak uprawnień Poftel zamówień Izostalu wynosi ok. 400 mln zł z terminem realizacji 12 miesięcy
07:35 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:31 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz raportu rocznego
26/03/20 13:02 IZOSTAL S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2019 rok
17/03/20 10:43  brak uprawnień Zarząd Izostalu rekomenduje 0,11 zł dywidendy na akcję
10:29 IZOSTAL S.A.: Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2019 rok
21/01/20 13:46 IZOSTAL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2020
21/11/19 07:33 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/08/19 09:30  brak uprawnień Poftel zamówień Izostalu wynosi ok. 630 mln zł z terminem realizacji 18 miesięcy
07:34 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/19 13:36 IZOSTAL S.A.: Zawarcie Umowy Ramowej z GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
30/07/19 11:53 IZOSTAL S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Ramowej oraz aneksu do umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.
25/07/19 10:31 IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid
19/07/19 18:13 IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
02/07/19 11:58 IZOSTAL S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.