info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 13:28
kontakt
INWPL

Komunikaty

12/04/21 20:27  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (14/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii F
01/04/21 18:50  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (13/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
18:46  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (12/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
25/03/21 15:15 INWESTYCJE.PL S.A.: Zbycie spółki zależnej
11/03/21 11:00  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (11/2021) Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
05/03/21 21:50 INWESTYCJE.PL S.A.: Przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej
14:32  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (10/2021) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
04/03/21 08:30 INWESTYCJE.PL S.A.: Zmiana stanu posiadania
02/03/21 14:28 INWESTYCJE.PL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.02.2021 roku
01/03/21 21:21 INWESTYCJE.PL S.A.: Informacja na temat wygaśnięcia zabezpieczenia
17:50 INWESTYCJE.PL S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
16:13  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (9/2021) Korekta raportu nr 8/2021 z dnia 1.03.2021 - "Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.02.2021 roku."
15:49  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.02.2021 roku
26/02/21 21:59 INWESTYCJE.PL S.A.: Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnego odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta
18:53 INWESTYCJE.PL S.A.: Wycena Gamedust sporządzona przez biegłego rewidenta