info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 04:44
kontakt
INWPL

Komunikaty

21/01/21 21:11 INWESTYCJE.PL S.A.: Informacja o wycenie przedsiębiorstwa spółki GameDust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w związku z planowanym nabyciem jej udziałów przez Emitenta
21/12/20 17:12 INWESTYCJE.PL S.A.: Informacja na temat rozwoju gry Yupitergrad studia GameDust
14/12/20 23:39 INWESTYCJE.PL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.01.2021 roku
23:35  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (22/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.01.2021 roku
20/11/20 08:54 INWESTYCJE.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej
08:50 INWESTYCJE.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej
08:46 INWESTYCJE.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej
08:41 INWESTYCJE.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej
16/11/20 14:39 INWESTYCJE.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej
14:35 INWESTYCJE.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej
14:31 INWESTYCJE.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej
12:50 INWESTYCJE.PL S.A.: Zmiana stanu posiadania
13/11/20 17:50  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (21/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
04/11/20 10:43  brak uprawnień INWESTYCJE.PL SA (20/2020) Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019
28/10/20 05:51 INWESTYCJE.PL S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dot. przejęcia spółki tworzącej gry wideo