info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 04:52
kontakt
BSCDRUK

Komunikaty

18/10/19 12:32 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej
16/10/19 15:46  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań planuje w '20 przeznaczyć na inwestycje ok 26 mln zł
15:29 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020 przez Radę Nadzorczą.
06/09/19 18:07 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Aktualizacja informacji od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging
30/08/19 12:50  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań chce utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów w 2019 r.
07:43 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/19 18:21 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r.
05/07/19 08:41  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową BSC Drukarnia Opakowań do 41,6 zł
25/06/19 12:57 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny.
03/06/19 14:55  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,63 zł dywidendy na akcję z zysku za '18
14:44 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.
14:41 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.
14:38 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.
30/05/19 17:28  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań zastąpi PCM w indeksie sWIG80
22/05/19 16:01 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging