info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 12:54
kontakt
BSCDRUK

Komunikaty

16/01/20 08:45 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Uzgodnienie warunków potencjalnej transakcji pomiędzy głównymi, polskimi akcjonariuszami i członkami Zarządu a strategicznym inwestorem.
30/12/19 15:47 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 27 stycznia 2020 r.
15:43 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 27 stycznia 2020 r.
20/12/19 15:09 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
05/12/19 22:25 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie pozostałej części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny
26/11/19 10:07  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową BSC Drukarnia Opakowań do 51,8 zł
20/11/19 08:06  brak uprawnień Według BSC Drukarni Opakowań cel dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów w '19 niezagrożony
07:21 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/19 08:31  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań może mieć nowego inwestora strategicznego
08:09 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca zawarcia umowy warunkowej, prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging wraz ze stanowiskiem Zarządu Emitenta
07/11/19 15:21  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań rozważa akwizycję lub zakup działki inwestycyjnej
14:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r.
28/10/19 19:08 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Informacja o podpisaniu umowy znaczącej będącej skutkiem wyboru oferty Emitenta
18/10/19 12:32 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej
16/10/19 15:46  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań planuje w '20 przeznaczyć na inwestycje ok 26 mln zł