info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 17:26
kontakt
BSCDRUK

Komunikaty

05/07/19 08:41  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową BSC Drukarnia Opakowań do 41,6 zł
25/06/19 12:57 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny.
03/06/19 14:55  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,63 zł dywidendy na akcję z zysku za '18
14:44 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.
14:41 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.
14:38 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.
30/05/19 17:28  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań zastąpi PCM w indeksie sWIG80
22/05/19 16:01 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging
20/05/19 07:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/19 17:23 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2019 r.
26/04/19 11:50 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 3 czerwca 2019 r.
11:44 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 3 czerwca 2019 r.
05/04/19 22:52 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta poprzedzającej zawarcie umowy znaczącej
22/03/19 16:57  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań chce wypłacić 0,63 zł dywidendy na akcję
16:42 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018