info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.24, godz. 21:56
kontakt
BROADGAT

Komunikaty

30/09/20 17:46 BROAD GATE S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
17:39  brak uprawnień BROAD GATE SA (19/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
15/09/20 17:09  brak uprawnień BROAD GATE SA (18/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A., które odbyło się w dniu 15 września 2020 roku
02/09/20 11:12  brak uprawnień GPW: Komunikat - BROAD GATE, CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING
31/08/20 10:24  brak uprawnień BROAD GATE SA (17/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 rok
24/08/20 17:01  brak uprawnień BROAD GATE SA (16/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
16:58  brak uprawnień BROAD GATE SA (15/2020) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
19/08/20 17:07 BROAD GATE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 15 września 2020 roku
16:56  brak uprawnień BROAD GATE SA (14/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 15 września 2020 roku
12/08/20 08:32  brak uprawnień BROAD GATE SA (13/2020) RAPORT ROCZNY BROAD GATE S.A. ZA 2019 ROK
07/08/20 14:39  brak uprawnień BROAD GATE SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
14:36 BROAD GATE S.A.: Korekta ceny nabycia udziałów spółki MASTER OOO mająca znaczący wpływ na wynik finansowy Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta
03/08/20 18:23 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
18:22 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
29/07/20 10:29  brak uprawnień BROAD GATE SA (11/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect