info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 10:45
kontakt
BROADGAT

Komunikaty

07/01/21 14:44 brak uprawnień BROAD GATE SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
14:37 brak uprawnień BROAD GATE SA (1/2021) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
14/12/20 12:35 brak uprawnień BROAD GATE SA (23/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
23/11/20 12:08 BROAD GATE S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
12:05 brak uprawnień BROAD GATE SA (22/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
13/11/20 08:33 brak uprawnień BROAD GATE SA (21/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 rok
03/11/20 10:51 BROAD GATE S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
10:46 brak uprawnień BROAD GATE SA (20/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
30/09/20 17:46 BROAD GATE S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
17:39 brak uprawnień BROAD GATE SA (19/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
15/09/20 17:09 brak uprawnień BROAD GATE SA (18/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A., które odbyło się w dniu 15 września 2020 roku
02/09/20 11:12 brak uprawnień GPW: Komunikat - BROAD GATE, CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING
31/08/20 10:24 brak uprawnień BROAD GATE SA (17/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 rok
24/08/20 17:01 brak uprawnień BROAD GATE SA (16/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
16:58 brak uprawnień BROAD GATE SA (15/2020) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta