info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 22:09
kontakt
BROADGAT

Komunikaty

14/08/19 09:08  brak uprawnień BROAD GATE SA (11/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
31/07/19 10:01 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
09:59 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
26/07/19 12:06 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
24/07/19 14:41 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
22/07/19 12:18 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
18/07/19 14:11 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
25/06/19 16:23 BROAD GATE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 roku
16:21  brak uprawnień BROAD GATE SA (10/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję
16:14  brak uprawnień BROAD GATE SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 roku
13:13 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
24/06/19 18:17  brak uprawnień GPW: Komunikat - BROAD GATE SA
13:02  brak uprawnień BROAD GATE SA (8/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
10:56 BROAD GATE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
08:11  brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę BROAD GATE S.A.