info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 09:44
kontakt
INNOGEN

Komunikaty

03/03/21 21:01  brak uprawnień INNO-GENE SA (7/2021) Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 2 marca 2021 roku
10:50  brak uprawnień INNO-GENE SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki INNO-GENE S.A. w dniu 2 marca 2021 roku
24/02/21 13:00 INNO GENE S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
19/02/21 12:49  brak uprawnień INNO-GENE SA (5/2021) Wybór Autoryzowanego Doradcy do dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta
16/02/21 10:09 INNO GENE S.A.: Informacja o otrzymaniu uchwały nr 137/2021 GPW w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę INNO-GENE S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki
15/02/21 19:12  brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę INNO-GENE SA oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki
14/02/21 20:55  brak uprawnień INNO-GENE SA (4/2021) Raport okresowy INNO-GENE S.A. za IV kwartał 2020 roku
12/02/21 21:00  brak uprawnień INNO-GENE SA (3/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 4kw. 2020r.
04/02/21 18:29  brak uprawnień INNO-GENE SA (2/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A na dzień 2 marca 2021r.
15:39 INNO GENE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A
03/02/21 18:34 INNO GENE S.A.: Rezygnacja członków RN Emitenta i powołanie nowego członka zarządu spółki zależnej
01/02/21 22:21 INNO GENE S.A.: Informacja od spółki stowarzyszonej dotyczącej powstania Centrum Badań Całogenomowych
30/01/21 23:24  brak uprawnień INNO-GENE SA (1/2021) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku
29/01/21 09:34 INNO GENE S.A.: Przekazanie informacji na wniosek GPW
26/01/21 18:10 INNO GENE S.A.: Otrzymanie znaczącego zamówienia na testy genetyczne RT-LAMP do diagnostyki SARS-CoV-2