info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 14:07
kontakt
ABSINV

Komunikaty

17/02/21 13:03 ABS INVESTMENT S.A.: Szacunkowe wyniki za rok 2020
11/02/21 20:25 ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
02/02/21 23:16 ABS INVESTMENT S.A.: Zakończenie nabywania portfela inwestycyjnego byłej spółki zależnej
31/01/21 21:35  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
26/01/21 18:21 ABS INVESTMENT S.A.: Nabycie udziałów w trzech spółkach z o.o.
20/01/21 14:44 ABS INVESTMENT S.A.: Złożenie oferty nabycia portfela inwestycyjnego byłej spółki zależnej
18/01/21 15:02 ABS INVESTMENT S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej
15/01/21 22:19 ABS INVESTMENT S.A.: Podjęcie decyzji o sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej
12/01/21 16:48 ABS INVESTMENT S.A.: Wpis Spółki do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
19/11/20 13:47 ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów
12/11/20 15:32  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (14/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020
05/11/20 23:46  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (13/2020) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
29/10/20 22:42 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
28/08/20 23:57 ABS INVESTMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
23:49  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (12/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej