info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 00:42
kontakt
ABSINV

Komunikaty

19/11/20 13:47 ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów
12/11/20 15:32  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (14/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020
05/11/20 23:46  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (13/2020) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
29/10/20 22:42 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
28/08/20 23:57 ABS INVESTMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
23:49  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (12/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23:39  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
12/08/20 23:56  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (10/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020
01/08/20 23:44  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
23:43 ABS INVESTMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
17/07/20 19:41 ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
30/06/20 17:45 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej 20% w ogólnej liczbie głosów
17:06 ABS INVESTMENT S.A.: Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu
09/06/20 22:10 ABS INVESTMENT S.A.: Transakcje dokonane przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu
21:51 ABS INVESTMENT S.A.: Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu