info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:48
kontakt
ABSINV

Komunikaty

05/05/21 13:38 ABS INVESTMENT S.A.: Spłata pożyczki o istotnej wartości
12/04/21 13:58 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (11/2021) Umorzenie obligacji serii B
07/04/21 12:47 ABS INVESTMENT S.A.: Przekazanie środków na wykup obligacji serii B i wypłatę odsetek za ostatni okres odsetkowy
01/04/21 23:57 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (10/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
23:53 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (9/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
29/03/21 19:46 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
28/03/21 01:20 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (8/2021) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020
26/03/21 14:36 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (7/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
24/03/21 17:36 brak uprawnień GPW: Komunikat - ABS INVESTMENT
16:44 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (6/2021) Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
23/03/21 22:32 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (5/2021) Nałożenie środka dyscyplinującego ? zawieszenie obrotu akcjami i obligacjami
18:45 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami spółki ABS INVESTMENT S.A.
22/03/21 23:57 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
15/03/21 21:10 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (3/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
12/03/21 17:10 brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (2/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem