info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 21:42
kontakt
ABSINV

Komunikaty

30/07/21 17:08  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (16/2021) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
21/06/21 17:03 ABS INVESTMENT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2021 r.
16:52  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (15/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16:44  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (14/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
25/05/21 23:34  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (13/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r.
23:32 ABS INVESTMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r.
14/05/21 23:58  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (12/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
22:25 ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów
13/05/21 22:38 ABS INVESTMENT S.A.: Otrzymanie informacji w zakresie wyników finansowych na koniec I kwartału 2021 r.
05/05/21 13:38 ABS INVESTMENT S.A.: Spłata pożyczki o istotnej wartości
12/04/21 13:58  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (11/2021) Umorzenie obligacji serii B
07/04/21 12:47 ABS INVESTMENT S.A.: Przekazanie środków na wykup obligacji serii B i wypłatę odsetek za ostatni okres odsetkowy
01/04/21 23:57  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (10/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
23:53  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (9/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
29/03/21 19:46 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów