info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 12:52
kontakt
REMED

Komunikaty

02/07/20 19:29  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki REMEDIS SA notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert
30/06/20 22:50  brak uprawnień Remedis złożył wniosek o przyspieszone postępowanie układowe
20:34 REMEDIS S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
26/06/20 17:58  brak uprawnień REMEDIS SA (11/2020) Uzupełnienie raportu 10/2020 ? Powołanie Członków Rady Nadzorczej Remedis SA nowej kadencji
25/06/20 17:54 REMEDIS S.A.: Otrzymanie wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta
19/06/20 16:44 REMEDIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 16.06.2020 r.
16/06/20 19:53  brak uprawnień REMEDIS SA (10/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Remedis SA nowej kadencji
19:47  brak uprawnień REMEDIS SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 16.06.2020 r.
15/06/20 20:13  brak uprawnień REMEDIS SA (8/2020) Powołanie Członka Zarządu
05/06/20 07:56 REMEDIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2020 r.
02/06/20 17:38  brak uprawnień REMEDIS SA (7/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2020 r., ogłoszenie przerwy w obradach
14/05/20 15:54  brak uprawnień REMEDIS SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
30/04/20 22:19  brak uprawnień REMEDIS SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA na dzień 02.06.2020 r. oraz informacja w sprawie zamierzonej zmiany statutu spółki
21:56 REMEDIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA na dzień 02.06.2020 r.
29/04/20 16:46  brak uprawnień REMEDIS SA (4/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej