info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 21:10
kontakt
REMED

Komunikaty

28/10/20 12:58 REMEDIS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
22/10/20 19:02  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
21/10/20 15:01  brak uprawnień Otwarto przyspieszone postępowanie układowe Remedis
14:51 REMEDIS S.A.: Otrzymanie informacji o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
20/10/20 17:55 REMEDIS S.A.: Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksli
14/10/20 15:06 REMEDIS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/09/20 10:18 REMEDIS S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
13/08/20 17:46  brak uprawnień REMEDIS SA (12/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
02/07/20 19:29  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki REMEDIS SA notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert
30/06/20 22:50  brak uprawnień Remedis złożył wniosek o przyspieszone postępowanie układowe
20:34 REMEDIS S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
26/06/20 17:58  brak uprawnień REMEDIS SA (11/2020) Uzupełnienie raportu 10/2020 ? Powołanie Członków Rady Nadzorczej Remedis SA nowej kadencji
25/06/20 17:54 REMEDIS S.A.: Otrzymanie wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta
19/06/20 16:44 REMEDIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 16.06.2020 r.
16/06/20 19:53  brak uprawnień REMEDIS SA (10/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Remedis SA nowej kadencji