info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:33
kontakt
FINHOUSE

Komunikaty

01/04/21 19:35 brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki FINHOUSE SA W RESTRUKTURYZACJI
18/03/20 09:42 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINHOUSE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
12/12/19 19:23 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki FINHOUSE SA W RESTRUKTURYZACJI
08/10/19 14:57 brak uprawnień FINHOUSE SA (10/2019) Nieodbycie się NWZA
03/10/19 15:15 FINHOUSE S.A.: Odrzucenie układu przez zgromadzenie wierzycieli
10/09/19 14:49 brak uprawnień FINHOUSE SA (9/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
06/09/19 14:07 FINHOUSE S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14/08/19 12:28 brak uprawnień FINHOUSE SA (8/2019) Finhouse SA - Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
22/07/19 14:04 FINHOUSE S.A.: Zwołanie zgromadzenia wierzycieli przez sąd
24/06/19 11:05 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINHOUSE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
10:32 brak uprawnień FINHOUSE SA (7/2019) Uchwała zarządu GPW o upomnieniu Spółki
09:47 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINHOUSE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
14/05/19 10:07 brak uprawnień FINHOUSE SA (6/2019) Opóźnienie publikacji raportu rocznego za 2018 rok
09:56 brak uprawnień FINHOUSE SA (5/2019) Finhouse SA - Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
15/04/19 10:08 brak uprawnień FINHOUSE SA (4/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej