info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 19:42
kontakt
ORBIS

Komunikaty

14/10/19 15:17 ORBIS: Decyzja spółki i spółki zależnej o zawarciu umowy wsparcia handlowego, dokonaniu rozliczenia z tytułu usług świadczonych przez spółkę na rzecz spółki zależnej, skorygowaniu rozliczeń podatkowych oraz zobowiązaniu spółki do wniesienia dopłat do spółki zależnej
26/09/19 18:13  brak uprawnień WZ Orbisu zdecyduje o upoważnieniu zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
17:37 ORBIS: Żądanie akcjonariusza w przedmiocie dodania spraw do porządku obrad NWZA zwołanego na 18 października 2019 r.
18/09/19 17:36 ORBIS: Projekty Uchwał NWZA
17:33 ORBIS: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
17/09/19 17:59  brak uprawnień Orbis ma umowę sprzedaży Accorowi całej działalności serwisowej za 1,218 mld zł
17:47 ORBIS: Zawarcie umowy sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business)
19/08/19 16:30 ORBIS: Rezygnacja Członka Zarządu Orbis S.A.
31/07/19 18:00 ORBIS: ORBIS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/06/19 22:15  brak uprawnień Orbis prognozuje wynik EBITDA w 2019 roku w przedziale 520-550 mln zł
21:56 ORBIS: Informacja o prognozowanym wyniku operacyjnym EBITDA Grupy Kapitałowej Orbis w 2019 roku z podziałem na linie biznesowe.
17:48 ORBIS: opinia dotycząca godziwości warunków ekonomicznych transakcji zbycia przez Orbis S.A. działalności serwisowej (tzw. light asset business)
18/06/19 18:18  brak uprawnień WSE: Communique - ORBIS, ABC DATA
18:17  brak uprawnień GPW: Komunikat - ORBIS, ABC DATA
17/06/19 16:26 ORBIS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r.