info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:55
kontakt
HORTICO

Komunikaty

13/08/20 11:59  brak uprawnień HORTICO SA (14/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
06/08/20 13:56  brak uprawnień HORTICO SA (13/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki
13:35 HORTICO S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
28/07/20 14:28  brak uprawnień HORTICO SA (12/2020) Informacja poufna ? Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
14:18 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
30/06/20 13:16  brak uprawnień HORTICO SA (11/2020) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
13:08 HORTICO S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
12:58  brak uprawnień HORTICO SA (10/2020) Uchwała w sprawie zmiany statutu
12:48  brak uprawnień HORTICO SA (9/2020) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
12:43 HORTICO S.A.: Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
12:38  brak uprawnień HORTICO SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
12:29  brak uprawnień Hortico wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
12:25 HORTICO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
12:16 HORTICO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów
17/06/20 13:39 HORTICO S.A.: Powołanie Zarządu V kadencji