info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 02:33
kontakt
HORTICO

Komunikaty

10/06/21 14:14 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Zmiana Regulaminu programu motywacyjnego i ustalenie Listy ostatecznej osób uczestniczących w programie za wyniki finansowe roku 2020
14:05  brak uprawnień HORTICO SA (8/2021) Informacja poufna ? Zmiana Regulaminu programu motywacyjnego i ustalenie Listy ostatecznej osób uczestniczących w programie za wyniki finansowe roku 2020
02/06/21 15:38 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
31/05/21 12:47  brak uprawnień Hortico chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję
11:16 HORTICO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
10:59  brak uprawnień HORTICO SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
28/05/21 18:28  brak uprawnień HORTICO SA (6/2021) Raport roczny za 2020 rok
14/05/21 14:44 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Przedterminowa całkowita spłata kredytu inwestycyjnego
14:28  brak uprawnień HORTICO SA (5/2021) Informacja poufna ? Przedterminowa całkowita spłata kredytu inwestycyjnego
10:44  brak uprawnień HORTICO SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
12/02/21 12:07  brak uprawnień HORTICO SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
11/01/21 15:26 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
14:44  brak uprawnień HORTICO SA (2/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych HORTICO SA na 2021 rok
04/01/21 14:14 HORTICO S.A.: Informacja poufna - zakup udziałów OGROFOL sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach
14:09  brak uprawnień HORTICO SA (1/2021) Informacja poufna ? zakup udziałów OGROFOL sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach