info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 18:25
kontakt
VOTUM

Komunikaty

12/07/21 14:25 VOTUM S.A.: Rejestracja zmian Statutu Votum S.A.
08/07/21 13:46  brak uprawnień Votum wytoczył w I poł. '21 ponad 6 tys. pozwów dot. kredytów CHF; przekroczy plan na '21
07/07/21 15:14  brak uprawnień Liczba wyroków ws. kredytów CHF w II kw. wzrosła do 474 - Votum
10:52 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
02/07/21 12:36 VOTUM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
30/06/21 13:01 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/06/21 15:07 VOTUM S.A.: Poręcznie weksla in blanco wystawionego przez spółkę zależną
15:03 VOTUM S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną ankesu do umowy kredytowej
25/06/21 12:59 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
10:48 VOTUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem
21/06/21 16:12  brak uprawnień Votum wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję
16:11 VOTUM S.A.: Nabycie udziałów w spółce Expert Go sp. z o.o.
16:06  brak uprawnień VOTUM SA (2/2021) Votum Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
16:03 VOTUM S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spawie wypłaty dywidendy za 2020 rok
16:01 VOTUM S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku