info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 19:38
kontakt
VOTUM

Komunikaty

19/09/19 15:35 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
10:08 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
18/09/19 11:01 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
16/09/19 10:11 VOTUM S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia funkcji.
09/09/19 14:14  brak uprawnień Votum widzi rosnącą sprzedaż w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych
06/09/19 14:06 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07:41 VOTUM S.A.: VOTUM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07:26  brak uprawnień VOTUM SA (2/2019) Votum Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
07/08/19 09:30 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17/07/19 09:44 VOTUM S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
08/07/19 11:08 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
05/07/19 10:38 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
01/07/19 14:57 VOTUM S.A.: Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)
17/06/19 15:04  brak uprawnień Votum wypłaci 0,19 zł dywidendy na akcję
15:00 VOTUM S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2019 roku