info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:33
kontakt
11BIT

Komunikaty

30/07/21 12:52  brak uprawnień 11 BIT STUDIOS SA (2/2021) 11 bit studios Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 14:41 11 BIT STUDIOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZA Spółki w dniu 20 lipca 2021 roku.
14:36 11 BIT STUDIOS S.A.: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A. w dniu 20 lipca 2021 roku
23/06/21 15:19  brak uprawnień 11 bit studios chce kupować mniejszościowe udziały innych producentów gier
11:18 11 BIT STUDIOS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień20 lipca 2021 roku na godz. 11.00.
17/06/21 09:19  brak uprawnień Erste podniósł cenę docelową akcji 11 bit studios do 574,6 zł, podtrzymuje rekomendację "akumuluj"
14/06/21 17:00 11 BIT STUDIOS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 568 akcji serii G
14:56 11 BIT STUDIOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2021 roku.
14:51 11 BIT STUDIOS S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A. w dniu 14 czerwca 2021 roku
10/06/21 17:04 11 BIT STUDIOS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
15:59 11 BIT STUDIOS S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
12:53  brak uprawnień 11 bit studios w sierpniu chce zaprezentować nową grę; kumulacja premier ok. 2023 r. (opis)
12:14  brak uprawnień 11 bit studios w sierpniu chce zaprezentować nową grę; kumulacja premier ok. 2023 r. (popr.)
12:04  brak uprawnień 11 bit studios podtrzymuje plany wydania wersji mobilnej "Frostpunka" w '21
11:42  brak uprawnień 11 bit studios w sierpniu chce zaprezentować nową grę; kumulacja premier ok. 2023 r.