info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 17:00
kontakt
RECYKL

Komunikaty

07/01/21 13:00  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
09/12/20 15:11  brak uprawnień Grupa Recykl spodziewa się w '21 wzrostu przychodów dzięki nowym produktom
01/12/20 12:46 GRUPA RECYKL S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
17/11/20 12:08 GRUPA RECYKL S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
12/11/20 08:09  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (14/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2020r.
09/11/20 14:32  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (13/2020) Nowy termin przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2020 roku Grupy Recykl Spółka Akcyjna
06/11/20 19:18  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki GRUPA RECYKL S.A.
02/11/20 11:16 GRUPA RECYKL S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
26/10/20 15:12  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (12/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2020 ? 2022
16/10/20 13:50 GRUPA RECYKL S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
15/10/20 19:30  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GRUPA RECYKL SA
29/09/20 12:17 GRUPA RECYKL S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
20/08/20 16:53 GRUPA RECYKL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.
16:44  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (11/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
16:25  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (10/2020) Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję