info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.20, godz. 00:20
kontakt
RECYKL

Komunikaty

28/05/21 13:12  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
12:53 GRUPA RECYKL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
08:19  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (4/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
14/05/21  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (3/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2021r.
31/03/21 19:34  brak uprawnień Grupa Recykl planuje inwestycje w zakładzie w Krośnie Odrzańskim o wartości ponad 11 mln zł
15:34 GRUPA RECYKL S.A.: Uzyskanie przez spółkę zależną pozytywnej decyzji o kwalifikacji projektu do otrzymania dofinansowania
12/02/21 08:12  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (2/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2020r.
10/02/21 13:59 GRUPA RECYKL S.A.: Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2020 rok
07/01/21 13:00  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
09/12/20 15:11  brak uprawnień Grupa Recykl spodziewa się w '21 wzrostu przychodów dzięki nowym produktom
01/12/20 12:46 GRUPA RECYKL S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
17/11/20 12:08 GRUPA RECYKL S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
12/11/20 08:09  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (14/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2020r.
09/11/20 14:32  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (13/2020) Nowy termin przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2020 roku Grupy Recykl Spółka Akcyjna
06/11/20 19:18  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki GRUPA RECYKL S.A.