info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.07, godz. 11:59
kontakt
RECYKL

Komunikaty

19/06/20 08:01  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (5/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
04/06/20 13:45  brak uprawnień Grupa Recykl odczuje wpływ spadku sprzedaży opon w '21, chce rosnąć dzięki nowym produktom (wywiad)
27/05/20 08:24  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (4/2020) Nowy termin przekazania raportu rocznego za 2019 rok, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19
15/05/20 08:15  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2020r.
14/02/20 08:21  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (2/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2019 r.
11/02/20 18:36 GRUPA RECYKL S.A.: Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2019 rok
10/01/20 10:08  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
19/12/19 14:41 GRUPA RECYKL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
29/11/19 14:12 GRUPA RECYKL S.A.: Zakończenie realizacji drugiego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie przez spółkę zależną Emitenta.
13/11/19 08:26  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (18/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r.
11/10/19 12:48  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (17/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu akcji serii B2, C i F
12:38  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (16/2019) Informacja o zamianie akcji imiennych serii B2 oraz serii C na akcje na okaziciela
08/10/19 11:03 GRUPA RECYKL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
01/10/19 08:42 GRUPA RECYKL S.A.: Zakończenie realizacji pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie przez spółkę zależną Emitenta i rozpoczęcie rozruchu zakładu.
24/09/19 15:21 GRUPA RECYKL S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.