info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 17:50
kontakt
RECYKL

Komunikaty

14/02/20 08:21  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (2/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2019 r.
11/02/20 18:36 GRUPA RECYKL S.A.: Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2019 rok
10/01/20 10:08  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
19/12/19 14:41 GRUPA RECYKL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
29/11/19 14:12 GRUPA RECYKL S.A.: Zakończenie realizacji drugiego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie przez spółkę zależną Emitenta.
13/11/19 08:26  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (18/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r.
11/10/19 12:48  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (17/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu akcji serii B2, C i F
12:38  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (16/2019) Informacja o zamianie akcji imiennych serii B2 oraz serii C na akcje na okaziciela
08/10/19 11:03 GRUPA RECYKL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
01/10/19 08:42 GRUPA RECYKL S.A.: Zakończenie realizacji pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie przez spółkę zależną Emitenta i rozpoczęcie rozruchu zakładu.
24/09/19 15:21 GRUPA RECYKL S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
14:40 GRUPA RECYKL S.A.: Korekta raportu ESPI nr 12/2019 - Przekazanie informacji otrzymanej od pełnomocnika akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
13:40 GRUPA RECYKL S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od pełnomocnika akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
19/09/19 12:23  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (15/2019) Rejestracja zmian statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym
14/08/19 09:27 GRUPA RECYKL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze