info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 09:11
kontakt
ROVITA

Komunikaty

08/08/19 14:25  brak uprawnień ROVITA SA (10/2019) Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 roku
25/07/19 13:49  brak uprawnień ROVITA SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.08.2019 r. wraz z projektami uchwał
13:44 ROVITA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.08.2019 r. wraz z projektami uchwał
26/06/19 13:17 ROVITA S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu.
13:12  brak uprawnień ROVITA SA (8/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań
25/06/19 12:34  brak uprawnień ROVITA SA (7/2019) Powołanie Zarządu Spółki ROVITA S.A. na nową kadencję.
22/05/19 15:56  brak uprawnień ROVITA SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2019 r. wraz z projektami uchwał
15:50 ROVITA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2019 r. wraz z projektami uchwał
14/05/19 13:42  brak uprawnień ROVITA SA (5/2019) Raport jednostkowy i skonsolidowany za IQ 2019 rok
30/04/19 20:40  brak uprawnień ROVITA SA (4/2019) Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok
20:30  brak uprawnień ROVITA SA (3/2019) Raport jednostkowy roczny za 2018 rok
29/03/19 17:33 ROVITA S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy z PGD POLSKA Sp. z o.o.
20/03/19 18:01 ROVITA S.A.: Podpisane listu intencyjnego przez Emitenta
07/03/19 10:11 ROVITA S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
12/02/19 10:22  brak uprawnień ROVITA SA (2/2019) Raport jednostkowy i skonsolidowany za IVQ 2018 rok