info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.18, godz. 22:09
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

08/04/21 17:29 MIRACULUM S.A.: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w marcu 2021 roku
31/03/21 10:54 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 12 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
19/03/21 16:37 MIRACULUM S.A.: Zmiana warunków emisji obligacji serii S1 zamiennych na akcje
12:11 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
11/03/21 10:19 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
10/03/21 17:16 MIRACULUM S.A.: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lutym 2021 roku
09/03/21 14:43 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 11 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
08/03/21 18:41 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 5 do Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku
02/03/21 18:34 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
18:27 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
18:06 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
17:20 MIRACULUM S.A.: Przydział akcji serii J1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
25/02/21 12:24 MIRACULUM S.A.: Informacja o otrzymaniu przez Spółkę wyróżnień w badaniu konsumenckim "Najlepszy Produkt 2021 - Wybór Konsumentów".
19/02/21 20:02 MIRACULUM S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii J1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
14:05 MIRACULUM S.A.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 9/2021