info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 16:45
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

21/02/20 14:05 MIRACULUM S.A.: Informacja dotycząca podpisania Umowy dystrybucyjnej ze Spółką Visage Cosmetics Store z siedzibą w Palestynie
18/02/20 13:49 MIRACULUM S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Pani Walewska"
14/02/20 14:51 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
03/02/20 11:20 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
30/01/20 19:04 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
21/01/20 09:05 MIRACULUM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych
13/01/20 14:08 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
10/01/20 16:57 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
30/12/19 15:32 MIRACULUM S.A.: Informacja o spłacie kredytu inwestycyjnego
24/12/19 12:33 MIRACULUM S.A.: Dojście do skutku emisji Obligacji serii S2 zamiennych na akcje i ich przydział
12:29 MIRACULUM S.A.: Informacja o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
20/12/19 07:39 MIRACULUM S.A.: Zawarcie aneksu do Strategicznej Umowy Współpracy ("Strategic Co-operation Agreement")
19/12/19 13:17 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 6 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
12:07 MIRACULUM S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
18/12/19 19:35 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego