info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 15:39
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

07/07/20 09:38 MIRACULUM S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 07 sierpnia 2020 roku
09:24 MIRACULUM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 07 sierpnia 2020 roku
06/07/20 12:14 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku
24/06/20 16:06 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
22/06/20 19:56 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
11:09 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 8 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
12/06/20 12:03 MIRACULUM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 10 czerwca2020 roku
09:42 MIRACULUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 10 czerwca 2020 roku.
10/06/20 21:48 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
21:34 MIRACULUM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
21:33 MIRACULUM S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki
21:31 MIRACULUM S.A.: Zmiany w Rady Nadzorczej Spółki
21:30 MIRACULUM S.A.: Zmiany w Rady Nadzorczej Spółki
09/06/20 13:16 MIRACULUM S.A.: Otrzymanie decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm
01/06/20 10:06 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.