info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 13:40
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

30/07/21 14:39  brak uprawnień MIRACULUM SA (1/2021) MIRACULUM Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 18:21 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy Inwestycyjnej
21/07/21 11:23 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
11:03 MIRACULUM S.A.: Zakończenie subskrypcji obligacji serii S1 i sprzedaży akcji serii P posiadaczowi części tych obligacji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym
12/07/21 20:19 MIRACULUM S.A.: Złożenie przez Spółkę zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji serii S1 na akcje serii P w wyniku wydania dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
20:13 MIRACULUM S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki Miraculum S.A. pod kod "PLKLSTN00017"
20:06 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
09/07/21 11:50 MIRACULUM S.A.: Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki MIRACULUM SA
08/07/21 19:14 MIRACULUM S.A.: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w czerwcu 2021 roku
18:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki MIRACULUM SA
13:30 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
07/07/21 13:15 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
06/07/21 09:38 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
01/07/21 20:29 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
14:03 MIRACULUM S.A.: Zrzeczenie się i umorzenie odsetek od Obligacji serii S1