info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 06:38
kontakt
ATCCAR

Komunikaty

17/03/20 13:01 ATC CARGO S.A.: Informacja dotycząca wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta
04/03/20 13:08  brak uprawnień ATC-CARGO SA (3/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.
14/02/20 20:17  brak uprawnień ATC-CARGO SA (2/2020) Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2019 roku
10/02/20 13:14 ATC CARGO S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
23/01/20 17:34  brak uprawnień ATC-CARGO SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
17/12/19 16:44  brak uprawnień ATC-CARGO SA (14/2019) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
16/12/19 22:13 ATC CARGO S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
14/11/19 16:16  brak uprawnień ATC-CARGO SA (13/2019) Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2019 roku
14/08/19 10:35  brak uprawnień ATC-CARGO SA (12/2019) Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2019 roku
23/07/19 15:29 ATC CARGO S.A.: Sprzedaż udziałów przez spółkę zależną od ATC Cargo S.A.
28/06/19 16:52 ATC CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 28 czerwca 2019 roku
16:44  brak uprawnień ATC Cargo wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję
16:15  brak uprawnień ATC-CARGO SA (11/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
16:05  brak uprawnień ATC-CARGO SA (10/2019) Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o wypłacie dywidendy
31/05/19 16:04 ATC CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał