info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 16:12
kontakt
ATCCAR

Komunikaty

30/06/20 17:18  brak uprawnień ATC-CARGO SA (10/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.
16:36 ATC CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2020 roku
16:21  brak uprawnień ATC-CARGO SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku
16:14  brak uprawnień ATC Cargo wypłaci 0,28 zł dywidendy na akcję
16:06  brak uprawnień ATC-CARGO SA (8/2020) Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o wypłacie dywidendy
26/06/20 14:22 ATC CARGO S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie zmienionej rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
24/06/20 11:22  brak uprawnień Zarząd ATC Cargo za wypłatą 0,28 zł dywidendy na jedną akcję
11:06 ATC CARGO S.A.: Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019
03/06/20 22:04 ATC CARGO S.A.: Korekta raportu ESPI nr 3/2020 - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019
21:41  brak uprawnień ATC-CARGO SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
21:34 ATC CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
02/06/20 23:31  brak uprawnień ATC-CARGO SA (6/2020) Powołanie Członka Zarządu ATC Cargo S.A. na nową kadencję
01/06/20 17:59 ATC CARGO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019
16:22  brak uprawnień ATC-CARGO SA (5/2020) Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2019 rok
15/05/20 16:48  brak uprawnień ATC-CARGO SA (4/2020) Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za I kwartał 2020 roku