info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 07:37
kontakt
TAXFUND

Komunikaty

27/04/21 21:04 brak uprawnień TAXUS FUND SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
27/01/21 21:00 brak uprawnień TAXUS FUND SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku przez Taxus Fund S.A.
24/09/20 18:43 brak uprawnień TAXUS FUND SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
14/09/20 17:56 brak uprawnień TAXUS FUND SA (3/2020) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
27/04/20 20:53 brak uprawnień TAXUS FUND SA (2/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
18/03/20 10:20 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki TAXUS FUND S.A.
28/01/20 19:34 brak uprawnień TAXUS FUND SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku przez Taxus Fund S.A.
13/12/19 08:56 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki TAXUS FUND SA
25/11/19 23:08 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA: Uchylenie przez KNF w całości decyzji o odmowie wpisu spółki do rejestru zarządzających ASI oraz inne ważne informacje.
12/11/19 21:17 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
18/10/19 19:59 brak uprawnień TAXUS FUND SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
05/08/19 19:22 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA: Złożenie wniosków do KNF w związku z zmianą autoidentyfikacji Taxus Fund S.A. jako AFI
26/06/19 14:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA: Nieprawomocna odmowa wpisu spółki do rejestru zarządzających ASI
25/06/19 17:47 brak uprawnień TAXUS FUND SA (6/2019) Nałożenie na spółkę regulaminowej kary pieniężnej w wysokości 15 tyś. zł.
14/06/19 11:02 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki TAXUS FUND S.A.