info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.27, godz. 20:00
kontakt
POLTRO

Komunikaty

17/02/21 14:26 POLTRONIC S.A.: DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
03/02/21 19:10 POLTRONIC S.A.: PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI
26/01/21 09:33  brak uprawnień POLTRONIC SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
13/11/20 14:44  brak uprawnień POLTRONIC SA (13/2020) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 roku spółki Poltronic SA
04/11/20 13:25 POLTRONIC S.A.: Zakończeniu działalności podmiotu zależnego - spółki ChengDi Trade Ltd. z siedzibą w Chinach
28/08/20 15:21  brak uprawnień Poltronic wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję za 2019 r.
14:45 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ POLTRONIC SA w dniu 28 sierpnia 2020 roku.
14:23  brak uprawnień POLTRONIC SA (12/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
14:19  brak uprawnień POLTRONIC SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ POLTRONIC S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku
13/08/20 15:48  brak uprawnień POLTRONIC SA (10/2020) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 roku spółki Poltronic SA
31/07/20 14:41 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A.
13:16  brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
13:07  brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Poltronic SA na kolejną kadencję
13:03  brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2020) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Poltronic SA
08/07/20 16:39  brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2020) Zmiana adresu spółki Poltronic S.A.