info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.15, godz. 14:29
kontakt
POLTRO

Komunikaty

26/11/19 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (12/2019) Ustalenie dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 spółki Poltronic S.A.
14/11/19 08:30 brak uprawnień POLTRONIC SA (11/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 Poltronic Spółka Akcyjna
14/08/19 08:23 brak uprawnień POLTRONIC SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019
14/05/19 18:18 brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019
10/05/19 15:23 brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2019) Korekta raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 9 maja 2019 roku ? sprostowanie treści uchwały nr 9 podjętej przez ZWZ w dniu 8 maja 2019 roku
10:56 brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2019) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
09/05/19 11:09 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Poltronic SA w dniu 8 maja 2019 roku.
10:32 brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Poltronic S.A.
10:15 brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. w dniu 8 maja 2019 roku
19/04/19 13:40 POLTRONIC S.A.: Śmierć Członka Zarządu
12/04/19 16:23 brak uprawnień Poltronic chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję za 2018 r.
15:50 brak uprawnień POLTRONIC SA (4/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
15:44 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
14/03/19 18:11 brak uprawnień POLTRONIC SA (3/2019) Raport roczny za 2018 rok
05/03/19 11:42 brak uprawnień POLTRONIC SA (2/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok.