info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 16:41
kontakt
EUCO

Komunikaty

28/02/20 15:43 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2020 roku.
15:30  brak uprawnień EuCO zakończyło przegląd opcji strategicznych
15:19 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych, w tym co do finansowania długu obligacyjnego.
03/02/20 22:04 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
16:03 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
30/01/20 15:44 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
26/11/19 18:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/09/19 17:41 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/06/19 12:50 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.
07/06/19 13:43 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.
06/06/19 15:05 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2019 r.
27/05/19 18:06 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/19 12:39 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2019 roku.
10:42  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. Europejskiego Centrum Odszkodowań
10:25 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy