info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 18:43
kontakt
EUCO

Komunikaty

08/05/20 18:59 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
18:48 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2020 roku.
13:46 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
13:38 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Wybór Zarządu na nową kadencję
30/04/20 23:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:32 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz raportu rocznego
27/04/20 13:55 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
24/04/20 13:38 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
16/04/20 14:45 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Raport z podsumowania emisji obligacji serii B spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
15/04/20 15:51 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Powiadomienie o transakcji na obligacjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/04/20 14:56 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Podjęcie uchwały o przydziale obligacji serii B
10/04/20 13:15 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019
09/04/20 20:46 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii B
08/04/20 12:01 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zawarcie Umowy Kredytu
06/04/20 17:58 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 r.