info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.19, godz. 14:38
kontakt
EUCO

Komunikaty

13/04/21 14:17 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
29/01/21 14:06 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
23/12/20 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii B spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
18/12/20 13:06 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Santander
25/11/20 17:46 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/20 15:56 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Informacja z banku dot. wydłużenia okresu finansowania
03/09/20 19:10 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/20 14:19 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r.
14:05 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Uchwały podjęte Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r.
22/08/20 16:42 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
24/07/20 17:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku.
17:30 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/07/20 07:48  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na serii B spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
16/07/20 21:12 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki EuCO S.A. - uchwały Zarządu GPW i BondSpot
13/07/20 10:37  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA