info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 14:06
kontakt
EUCO

Komunikaty

02/09/19 17:41 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/06/19 12:50 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.
07/06/19 13:43 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.
06/06/19 15:05 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2019 r.
27/05/19 18:06 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/19 12:39 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2019 roku.
10:42  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. Europejskiego Centrum Odszkodowań
10:25 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy
07/05/19 17:58 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018
30/04/19 18:07 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN
29/04/19 18:08 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:59 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań za rok 2018.
25/04/19 18:28 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:27 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz raportu rocznego
16/04/19 19:40  brak uprawnień EuCO rozpoczęło przegląd opcji strategicznych