info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 21:39
kontakt
CELPRODE

Komunikaty

03/08/21 18:41  brak uprawnień CPD kupił w wezwaniu 33,01 proc. akcji własnych
18:16 CPD S.A.: Informacja o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CPD S.A. i nabycie akcji własnych CPD S.A.
30/07/21 16:14  brak uprawnień Celtic Property Developments SA (1/2021) Celtic Property Developments S.A. - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 19:00 CPD S.A.: Ogłoszenie stanowiska zarządu cpd s.a. w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CPD S.A.
25/06/21 08:50 CPD S.A.: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CPD S.A.
08:38  brak uprawnień CPD wzywa do sprzedaży 8.705.110 akcji własnych po cenie 19,71 zł
08:28  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji CPD S.A. z siedzibą w Warszawie
24/06/21 19:38 CPD S.A.: Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.
19:12 CPD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
11/06/21 18:04 CPD S.A.: Zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
31/05/21 18:18 CPD S.A.: Ustanowienie zabezpieczeń z tytułu zawarcia umowy kredytu przez spółkę zależną
28/05/21 19:51 CPD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/05/21 19:39 CPD S.A.: CPD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/21 17:46 CPD S.A.: Ustanowienie zabezpieczeń z tytułu zawarcia umowy kredytu przez spółkę zależną
29/04/21 19:26 CPD S.A.: CPD S.A. formularz raportu rocznego